Buitenlandse beroepsbeoefenaar? 

De voorwaarden voor de erkenning van de professionele hoedanigheid verschilt naar gelang de kandidaat al dan niet een onderdaan is van de Europese Unie of van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte.

In het eerste geval is een overgangsregeling voorzien. In het tweede geval is enkel een verkorting van de stageduur mogelijk.

Gelieve contact op te nemen met de juridische dienst en de stagedienst van het Instituut voor praktische informatie en documenten.