Erfpacht, opstal en vruchtgebruik

2/09/2005 -
Erfpacht, opstal en vruchtgebruik / Jan Verstappen Larcier, 2005. 113p. (Bibliotheek Fiscaal Recht Larcier ; 3)
Cover.jpg

De rechten van erfpacht, opstal en vruchtgebruik hebben de afgelopen decennia een waar réveil gekend, niet in het minst om fiscale redenen. Daarbij worden de toepasselijke burgerrechtelijke regels al te vaak verwaarloosd.

In het werk worden dan ook de essentiële kenmerken van deze rechtsfiguren in herinnering gebracht en wordt nagegaan in hoeverre conventioneel kan worden afgeweken van de burgerrechtelijke basisprincipes. Verder wordt stilgestaan bij de vraag wie deze rechten kan vestigen en worden een aantal huwelijksvermogensrechtelijke en hypothecaire aspecten met betrekking tot deze zakelijke rechten behandeld.

In het fiscale luik van dit werk wordt uitvoerig ingegaan op de registratierechten, BTW en directe belastingen in verband met deze rechten, zowel bij hun ontstaan, tijdens hun leven als bij hun einde. Daarna volgt een uiteenzetting over de veinzing en de algemene anti-rechtsmisbruikmaatregel toegespitst op de rechten van erfpacht, opstal en vruchtgebruik.

Het werk besteedt ruimschoots aandacht aan de recent gepubliceerde ‘voorafgaande beslissingen’ van de rulingcommissie, alsook aan de rechtspraak (gaande van zeer oude tot de meest recente) die reeds een aantal concrete problemen en constructies met betrekking tot de rechten van erfpacht, opstal en vruchtgebruik heeft moeten beslechten en beoordelen.

De auteur onderzoekt op een beknopte, maar bevattelijke wijze een aantal problemen, die deze drie zakelijke rechten in de dagdagelijkse juridische en fiscale praktijk stellen. Hij tracht daarvoor een praktijkgericht en werkbaar antwoord te bieden. Het werk is dan ook een uitstekend werkinstrument voor al wie beroepshalve met onroerend goed en fiscaliteit te maken heeft.

Prijs : € 78
Bestellen : Larcier
Tel. 010/48.25.00

Vakgebied(en):
Mots-clés: