VZW en belastingen / Dirk Deschrijver. Derde herziene en bijgewerkte uitgave tot 10 juni 2005.

19/09/2005 -
Biblo, 2005. 785 p.
Cover.gif

Dit boek is volledig aangepast aan de jongste stand van de fiscale wetgeving, en behandelt zowat alle belastingen waarmee VZW’s in aanraking kunnen komen.

Op de eerste plaats is er aandacht voor de rechtspersonenbelasting in al haar aspecten, en voor de scheidingslijn tussen de vennootschaps- en de rechtspersonenbelasting. Maar daarnaast wordt ook ruime aandacht besteed aan de BTW, de registratierechten, de taks tot vergoeding van de successierechten, de belasting op spelen en weddenschappen, de aansprakelijkheid voor belastingschulden (ook van bestuurders), de reorganisaties, de fiscale consequenties van vrijwilligerswerk, enz.

Want de fiscale aspecten van VZW’s betreffen niet alleen de directe belasting op de inkomsten die ze verkrijgen. Veel VZW’s ontvangen schenkingen of legaten. Of zij baten een kantine uit. Zij organiseren feestelijkheden, tombola’s, wedstrijden, enz., om fondsen te verzamelen. En zij ontvangen lidgelden en/of subsidies. Zij delen sommen uit en vergoedingen allerhande. Met telkens weer de vraag naar de mogelijke fiscale consequenties in hoofde van de VZW zelf, maar ook van de personen die haar omringen zoals sponsors, leden, werknemers, bestuurders, vrijwilligers, sympathisanten.

Deze derde editie is ook volledig aangepast aan de Wet op de Verenigingen en Stichtingen van 2 mei 2002. Zij behandelt naast de VZW ook de private stichting, de stichting van openbaar nut, de buitenlandse vereniging en stichting, de beroepsvereniging, de internationale vereniging zonder winstoogmerk en de vennootschap met een sociaal oogmerk.

Heel wat aandacht gaat ook uit naar de rechtspraak inzake VZW’s.

Een wetsartikelenregister, jurisprudentieregister en een trefwoordenregister zorgen voor een vlotte en systematische toegang.

Prijs : € 120
Bestellen : tel 0800 12 683, www.fiscoloog.be

Vakgebied(en):
Mots-clés: