Handboek leasing

17/12/2007 -
P. Beselaere, O. Lenaerts, B. Tilleman, A. Verbeke (eds.) die keure, 2007. (Recht en onderneming ; 23)
Cover.jpg

L’ouvrage, trilingue (néerlandais, français, anglais), étudie les différents aspects du leasing et comporte les contributions suivantes :

Table des matières :

Hoofdst. 1. Enkele grondslagen van leasing in het ius commune (door L. Waelkens)
Hoofdst. 2. De leasingmarkt (door P. Beselaere)
Hoofdst. 3. Kredietanalyse in het kader van leasing : een "law and economics" benadering (door O. Lenaerts)
Hoofdst. 4. Leasing : een complexe bijzondere overeenkomst (door K. Vanhove)
Hoofdst. 5. Totstandkoming van de leasingovereenkomst (door W. Goossens)
Hoofdst. 6. De verplichtingen van de leasingnemer ten opzichte van de leasinggever (door E. Leroux en H. Van Geluwe)
Hoofdst. 7. Risico - onderhoudsverplichtingen van de leasingnemer of lessee (door M. Verplancke en C. Van Caekenberg)
Chap. 8. Relations lessee-fournisseur (par A. Chamberod et P.A. Foriers)
Hoofdst. 9. Beëindiging van de leasingovereenkomst (door G. Bogaert)
Hoofdst. 10. Straf- en exoneratiebedingen in leasingovereenkomsten (door H. Dhondt en Y. Van Couter)
Hoofdst. 11. Toepassingen - structuur (door B. Van Itterbeek)
Hoofdst. 12. Leasing en consumentenkrediet : pleidooi voor eenmaking en diversiteit (door T. Van Dyck)
Hoofdst. 13. Sale en lease back (door C. Dehouck)
Hoofdst. 14. Enkele administratiefrechtelijke aspecten van leasing van en door lokale besturen (door J. Beleyn en S. Ronse)
Hoofdst. 15. Toepassingen - voorwerp (vliegtuigen) (door B. Van Itterbeek)
Chapter 16. Lease of Ships - Bareboat charters (by A. Meidell)
Hoofdst. 17. Onroerende leasing (door V. Sagaert)
Hoofdst. 18. Leasing van aandelen (door R. Van Boven)
Hoofdst. 19. "Vendor leasing" of alternatieve vormen van financieringen gebaseerd op de waarde van  bepaalde activa (door O. Lenaerts)
Hoofdst. 20. Fiscale aspecten van leasing in een nationale context (door T. Van Coningsloo)
Hoofdst. 21. BTW en roerende leasing (door M. Bleus)
Hoofdst. 22. BTW en onroerende leasing (door M. Bleus)
Hoofdst. 23. Grensoverschrijdende leasing : inkomstenbelasting aspecten (door E. Schoonvliet)
Chap. 24. La comptabilisation des contrats de location-financement (par G. Delvaux et C. Janssens)
Hoofdst. 25. De impact van de begrotingsnormering op leasingoperaties van de overheid (door J. Debucquoy en P. Debyser)
Hoofdst. 26. Internationaal privaatrechtelijke aspecten van leasing (door P. Wautelet)
Hoofdst. 27. Insolventierechtelijke aspecten van leasing en tegenwerpelijkheid van leasing (door J. Bekaert)

De financieringshuur of leasing : nabeschouwing (door P. Philippe)

Bijlage : IAS 17 : Lease overeenkomsten (door J. Verhoeye)

Prix : € 105.00
Commander : Business and economics, die keure, tél. 050 47 12 72

Vakgebied(en):
Mots-clés: