De juiste raad(gever) op het juiste moment!  

Met de neus op de feiten

Oprichten, ontwikkelen, overdragen: dat is uiteraard het natuurlijke verloop van de economische activiteit en de hoofddoelstelling van de ondernemer; het is tegelijkertijd de aloude kiem van economische groei! Dit vaststellen getuigt van gezond verstand en lijkt nogal wiedes. Maar het bos is niet altijd duidelijk door de bomen te zien. Al is de weg naar het succes geplaveid met hartstocht, enthousiasme en energie en is hij in fine bezaaid met voldoening in meer dan één betekenis, hij heeft niet bepaald veel weg van een lang, rustig kabbelend stroompje – maar des te meer van een strijdtoneel!

Lees hier meer over 

Wist u bijvoorbeeld dat …

  • een gemeenschappelijk kenmerk voor meer dan één derde van de Europese ondernemingen de ‘leeftijd van de baas’ is, met het vooruitzicht van het doorgeven van de fakkel binnen een termijn van tien jaar?
  • tal van formules het mogelijk maken op volkomen wettelijke wijze het patrimonium of bestanddelen ervan door te geven aan de volgende generatie, zonder successierechten te moeten betalen?
  • personeelstekort de grootste belemmering is voor de groei van kmo’s?
  • alle btw-aangifteverplichtingen vanaf 1 januari 2009 uitsluitend elektronisch dienen te worden vervuld?
  • de niet-naleving van de termijn voor de verplichte neerlegging van de jaarrekening verscheidene gevolgen kan hebben: tariefverhoging, burgerrechtelijke sanctionering en zelfs de mogelijkheid tot gerechtelijke ontbinding door de rechtbank van koophandel van het gerechtelijk arrondissement waarin de vennootschap haar maatschappelijke zetel heeft, op verzoek van elke belanghebbende derde of van het openbaar ministerie en onder voorbehoud van een regularisering die in de loop van de procedure plaatsvindt, in geval van niet-neerlegging voor drie opeenvolgende boekjaren?

Lees hier meer over

Een gouden regel: laat u goed begeleiden!

In alle levensfasen van een onderneming leiden de subtiele mengeling van strategie en operationele doeltreffendheid er toe dat men zichzelf de gepaste vragen stelt op het gepaste moment … en de juiste antwoorden krijgt!

Lees hier meer over