Met de neus op de feiten 

Oprichten, ontwikkelen, overdragen: dat is het natuurlijke verloop van de economische activiteit en de hoofddoelstelling van de ondernemer; het is tegelijkertijd de aloude kiem van economische groei! Dit vaststellen getuigt van gezond verstand en lijkt nogal wiedes! Maar het bos is niet altijd duidelijk door de bomen te zien. Al is de weg naar het succes geplaveid met hartstocht, enthousiasme en energie en is hij in fine bezaaid met voldoening in meer dan één betekenis, hij heeft niet bepaald veel weg van een lang, rustig kabbelend stroompje, maar des te meer van een strijdtoneel! Al wie zich ooit heeft gewaagd aan een ondernemingsavontuur, weet dat improvisatie er niet aan te pas komt en hoe talrijk de obstakels en valkuilen zijn: bijna een kwart van de nieuw opgerichte ondernemingen staakt de activiteiten in het eerste jaar; vijf jaar na oprichting zet nog slechts de helft van de ondernemingen de activiteiten voort. Vaak zijn het kmo’s die de boeken neerleggen.

Of deze vaststelling ons nu verbaast of, wat waarschijnlijker is, ons verontrust, ze kan ons hoe dan ook niet onberoerd laten! Kan men, om zich ervoor te behoeden, de factoren blootleggen die zoveel mislukkingen teweegbrengen? Traditioneel worden veelal de administratieve beslommeringen, de fiscaliteit en de te zware fiscale en sociale lasten met de vinger gewezen als rem op de ontwikkeling van ondernemingen. Maar er bestaat ook zoiets als slecht beheer!

Het is niet zo dat men alles leert op het terrein, verre van zelfs! En al was het toch zo, dan nog heeft de moderne ondernemer, die zichzelf voortdurend voorbijholt, dikwijls in de knoop ligt met zijn agenda, en met zijn neus in de zaken vertoeft, niet de tijd om zich als autodidact op het management in al zijn aspecten toe te leggen. Per slot van rekening mogen alle ontwikkelingen die het leven van de onderneming kenmerken, hem niet doen vergeten dat er een moment komt waarop hij een stap terug moet zetten en sereen de overdracht of afstand van zijn onderneming moet overwegen: vandaag de dag is één bedrijfsleider op drie ouder dan 50! Het heeft geen zin zichzelf wat voor te spiegelen: het betreft een proces dat een specifieke en rigoureuze methodologie vereist, met belangrijke gevolgen op financieel, fiscaal en organisatorisch vlak; dit proces is in het bijzonder cruciaal voor familiale kmo’s, waarin de operatie dikwijls gepaard gaat met successieplanning …

Vergis u niet: op het dunne koord van het succes lopen is in alle verschillende levensfasen van een onderneming problemen opsporen, moeilijkheden overkomen, risico’s beheersen, de aangewezen koers bepalen, op opportuniteiten inspelen, knopen doorhakken, investeringen structureren en plannen, managen, en tegelijkertijd de nodige controle behouden en de nodige voorzichtigheid aan de dag leggen om allerlei moeilijkheden het hoofd te bieden, een vluchtweg open te houden, zijn koers te bewaren, en dat alles zo efficiënt mogelijk. Voorkomen is beter dan genezen!

En als er nog een andere zekerheid is, dan is het wel dat deze dynamische beweging moet worden afgestemd op een omgeving die voortdurend verandert. Meer nog: deze omgeving is niet alleen in beweging, ze is wisselvallig, vol onzekerheden, onderworpen aan beperkingen en aan spelregels die men moet kennen en beheersen; maar deze omgeving is ook rijk aan kansen, en die brengen duizend-en-één vragen mee …