Een beroep doen op een beroepsbeoefenaar 

Om een antwoord te bieden op deze legitieme vragen: het is onze ambitie te zorgen dat u een goed inzicht verwerft in wat accountants en belastingconsulenten verwezenlijken, in de diensten die ze u kunnen aanbieden in het kader van een veelal langdurige relatie. We willen u concreet uitleggen wat de reglementering van ons beroep betekent in termen van toegevoegde waarde, net zoals de verankering ervan in de kern van het bedrijfsleven!

Ontdek ook wie wij zijn, onze deontologie, de waarden waarnaar wij ons elke dag opnieuw richten, de basisprincipes die de uitoefeningsvoorwaarden van onze opdrachten en onze werkzaamheden schragen door in het bijzonder een definiëring van de verplichtingen waaraan wij voldoen in termen van integriteit, onpartijdigheid, bekwaamheid, onafhankelijkheid, beroepsdiscretie, enzovoort.

Drie grondslagen maken onze sterkte uit en maken ons tot wie we zijn, onderscheiden ons en maken ons beroep tot heel wat meer dan louter een overdracht van kennis:

  • een dynamische bundeling van knowhow en inzicht
  • een passie voor uitmuntendheid
  • een duurzame en naaste begeleiding

Om u de mogelijkheid te bieden te beslissen met kennis van zaken en uw vertrouwen waard te zijn, elke dag opnieuw…