U zoekt nog een coëfficiënt, een tip… een op het eerste gezicht interessant recent document is aan uw aandacht ontsnapt… 

Iedereen, en zeker de ondernemer, is het erover eens dat de zakenwereld, die steeds fundamenteler en sneller evolueert, zo in elkaar blijkt te zitten dat we onophoudelijk moeten vooruitblikken, dat alles vandaag sneller en soms zelfs te snel gaat.

En hoewel de informatie zo overvloedig, bereikbaar en toegankelijk is, zijn daar ook nadelen aan verbonden: overvloed schaadt efficiëntie. Ontcijferen, de diepere zin begrijpen, de opportuniteiten van waardecreatie ontdekken, zich de middelen voor intellectuele nieuwsgierigheid verschaffen, met volle kennis van zaken blijk geven van een kritische geest en zijn voordeel doen met de dynamiek en de opportuniteit, dat zijn uitdagingen waarmee de ondernemer dagelijkse wordt geconfronteerd. Van node en ten nutte wezen wij er al op dat die opzoekingen en interpretaties erbij winnen als ze worden geïntegreerd in een kwalitatieve begeleiding doorheen de verschillende fasen van de levensloop van de onderneming.

De redactie van deze compleet op de praktijk toegespitste rubriek, die kadert in de dienstgerichtheid die zo kenmerkend is voor ons beroep (link), heeft twee ambities:

  • ten eerste een aantal weetjes, referenties, simpele en inzetbare instrumenten aanbieden (link), waarvan wij objectief denken dat ze u vandaag, morgen, of later goed van pas kunnen komen… 
  • ten tweede u een aantal documenten ter beschikking stellen die u vrij kunt downloaden (link), documenten waarover de economische pers het onlangs heeft gehad en waarvan we durven wedden dat ze de basis zullen vormen van een gemeenschappelijke reflectie met uw accountant/belastingconsulent die uw zorgen deelt.

Het is enigszins een schatkist… Wacht niet om ze te openen: ze zal geregeld worden bijgevuld! Net zoals onze lijst met referentiewebsites die weldra beschikbaar zal zijn…