Een gereglementeerd beroep dat in het bedrijfsleven verankerd is 

Zelfs al kan het cliché doordrongen lijken van een zekere nostalgie naar de goede oude tijd, de tijd van het stereotype beeld van de accountant die aan een bureau over zijn rekeningenboek gebogen zit, de blik strak op een rekenmachientje gericht, is definitief voorbij. Meer dan wie ook weten wij dat onze cliënten vandaag de dag niet meer geïnteresseerd zijn in het louter bijhouden van hun boeken. Er zijn nu de technologische evoluties, ondernemingen willen hun kosten optimaliseren, en ze wensen ook snel te kunnen beschikken over betrouwbare en "verrijkte" financiële informatie; het gaat dan ook niet op dat kmo‟s zich er nog mee tevreden zouden stellen hun "routinematig gevoerde" boekhouding aan beroepsbeoefenaars uit te besteden. Nu ze gesteund worden door software die voortdurend geavanceerder wordt, is het logisch dat ondernemingen alleen nog externe competenties inschakelen als daar een belofte van een degelijke en duurzame meerwaarde tegenover staat.

Een marktonderzoek dat op ons verzoek in 2004 werd gevoerd bij 500 ondernemers (met taalpariteit), had duidelijk aan het licht gebracht dat "het niet de uitbreiding van zijn markt is, maar wel de uitdieping of de verbreding van zijn dienstenpakket waardoor de accountant of de belastingconsulent zich in de toekomst zal profileren". Deze conclusie is duidelijk nog steeds volkomen relevant!

Wij willen een dienst aanbieden die voldoet aan de nieuwe verwachtingen van ondernemingen, ongeacht hun grootte en specificiteit, tegemoetkomen aan uw legitieme bekommernis om een groter reactievermogen, een adviesverlening die gepersonaliseerd is en een aanzienlijke toegevoegde waarde inhoudt, want ethiek en specifieke afstemming op uw noden zijn van groot belang, en dat met nakoming van duidelijk geformuleerde verbintenissen. En dat is, kort samengevat, zowel onze ambitie als de sleutel tot de ontwikkeling van onze praktijk.

De assistentie die wordt verleend door een accountant/belastingconsulent aan uw zijde, dat betekent ter zake doende en gerichte antwoorden op maat van uw noden en in de vorm van een regelmatige begeleiding en adviezen en geavanceerde expertise in diverse materies, tijdens alle levensfasen van de onderneming: oprichting, groei, preventie van moeilijkheden, herstructurering en verkoop/overdracht. Hier draait het om: de zekerheid blijvend te kunnen rekenen op een loyale en bekwame partner zodat u met kennis van zaken de juiste beslissing kunt nemen!