Opdrachtbrief 

Om de dingen goed te doen, moet men ook expliciet en precies zijn en achterdeurtjes en vage clausules achterwege laten. Daarom zetten wij in onze relationele dynamiek alles op volledige transparantie. De wet [1] verplicht accountants en belastingconsulenten samen met hun cliënt, een ‘opdrachtbrief’ op te maken, die de uitvoering van iedere prestatie voorafgaat. Deze opdrachtbrief omschrijft op een evenwichtige wijze de wederzijdse rechten en plichten van de cliënt en de beroepsbeoefenaar.

Zwart op wit legt de opdrachtbrief het volgende vast:

  • de wederzijdse plichten
  • de overeengekomen geldelijke voorwaarden
  • de te respecteren termijnen.

FAQ Opdrachtbrief


[1] Artikel 28/1 van de wet van 22 april 1999 betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen.