Verplichte onafhankelijkheid en professionele bekwaamheid 

Geen enkele opdracht mag worden aanvaard als men niet beschikt over de bekwaamheid, de medewerkers en de tijd die nodig zijn om de opdracht te vervullen, en geen enkele opdracht mag worden uitgevoerd als ze onverenigbaar is met de waardigheid en de onafhankelijkheid. Deze strikte voorwaarden brengen de accountants ertoe in alle omstandigheden een objectieve benadering te hanteren en stelt hen in staat om hun opdracht met waardigheid en objectiviteit uit te voeren.

Volgens de tuchtrechtspraak van het Instituut impliceert de onafhankelijkheid met name het verbod om:

  • voor rekening van een cliënt het proces-verbaal van de goedkeuring van de jaarrekening te ondertekenen,
  • een lening van een aanzienlijk bedrag aan een cliënt te verlenen
  • de btw-terugbetalingen van de klant in ontvangst te nemen  om eigen erelonen te vergoeden
  • zich met een cliënt te verenigen in een vennootschap
  • de instructies van de cliënt uit te voeren wanneer deze de niet-naleving van de fiscale verplichtingen impliceren
  • ...