Verplichte onafhankelijkheid en professionele bekwaamheid 

Geen enkele opdracht mag worden aanvaard als men niet beschikt over de bekwaamheid, de medewerkers en de tijd die nodig zijn om de opdracht te vervullen, en geen enkele opdracht mag worden uitgevoerd als die onverenigbaar is met de waardigheid en de onafhankelijkheid. Deze strikte voorwaarden brengen de accountants ertoe in alle omstandigheden een objectieve benadering te hanteren en stelt hen in staat om hun opdracht met waardigheid en objectiviteit uit te voeren.

Volgens de rechtspraak van het Instituut impliceert de onafhankelijkheid met name het verbod, voor de accountant en/of belastingconsulent om: 

 • voor rekening van een cliënt het proces-verbaal van de goedkeuring van de jaarrekening te ondertekenen,
 • een lening van een aanzienlijk bedrag aan een cliënt te verlenen
 • de btw-terugbetalingen van de klant in ontvangst te nemen om eigen erelonen te vergoeden
 • zich met een cliënt te verenigen in een vennootschap
 • de instructies van de cliënt uit te voeren wanneer deze de niet-naleving van de fiscale verplichtingen impliceren
 • de jaarrekeningen op te stellen of de fiscale verplichtingen van een vennootschap te vervullen waarin hij of zij een deelneming bezit
 • de redactie van jaarrekeningen of de vervulling van fiscale verplichtingen van een vennootschap te factureren aan een andere vennootschap van de groep waarvan ze deel uitmaakt
 • een overeenkomst sluiten met een vakbond om kortingen op erelonen te bieden aan diens leden
 • extern accountant of belastingconsulent zijn van een vennootschap waarvan men feitelijke zaakvoerder is
 • het beroep uitoefenend via een vennootschap, de boekhouding te voeren, jaarrekeningen op te stellen en belastingaangiften in te dienen van de aandeelhouder van deze vennootschap
 • ...