Is het beroepsgeheim van toepassing ten aanzien van het IAB? 

Het Hof van Cassatie is van oordeel dat het beroepsgeheim niet mag bestaan ten aanzien van de tuchtrechtelijke autoriteiten, in het geval van accountants en belastingconsulenten is dat met name het IAB. Deze rechtspraak is ingegeven door de volgende motieven:[1]

  • De beoefenaar van een vrij beroep is gehouden tot een oprechtheids- en loyaliteitsplicht ten aanzien van zijn tuchtoverheid.[2]
  • De tuchtoverheid is zelf gehouden tot het beroepsgeheim.[3]

Tot slot dient hieraan te worden toegevoegd dat de tuchtrechtelijke procedure niet gericht is op de cliënt waarvan de vertrouwelijke mededelingen nu net beschermd wordt door het beroepsgeheim van de accountant en van de belastingconsulent.

--------------------------------------------------------

[1] Cass. 15 december 1994, JT 1995, p. 47; Cass. 12 mei 1977, Pas. 1977, I, 928; Cass. 3 juni 1976, Pas. 1976, I, 1070. 
[2] Onder voorbehoud van toepassing van het recht op verdediging. 
[3] Art. 58, al. 5 van de wet van 22 april 1999 betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen (in de toekomst, artikel 120, al. 2 van de wet van 28 februari 2019 betreffende de beroepen van accountant en belastingadviseur).