Welke activiteiten zijn beschermd door het beroepsgeheim? 

Het beroepsgeheim geldt alleen voor de professionele activiteiten die hebben gerechtvaardigd dat het beroep van accountant en van belastingconsulent wordt geregeld bij wet.[1]

Daarbij dient te worden onderstreept dat de wetgever in het kader van de goedkeuring van de wetgeving tot voorkoming van het witwassen van geld[2] van oordeel is geweest dat de juridische adviesdiensten die verleend worden door een accountant of een belastingconsulent beschermd zijn door het beroepsgeheim.

 

--------------------------------------------------------

[1] F. BLOCKX, "Het beroepsgeheim. Een stand van zaken", in De uitholling van het beroepsgeheim?, 2018, Larcier, CABG, p. 31.; B. ALLERMEERSCH, "Het toepassingsgebied van art. 458 strafwetboek. Over het succes van het beroepsgeheim en het geheim van dat succes", R.W. 2003-2004, p. 5 en 6,n° 18; De opsomming van de activiteiten van de accountant in artikel 34 van de wet van 22 april 1999 betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen is niet limitatief: Kamer, zitting 1982-83, Wetsontwerp, 552/1, p. 42.
[2] Artikel 53 van de wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten; Kamer, 6 juli 2017, Wetsontwerp 54/2566/001, p. 168 en 169.; Kamer, 13 mei 2009, Wetsontwerp, 1988/001, p. 17 en 57; Kamer, 13 juli 2009, Rapport, 1988/004, p. 21; Senaat, 2 december 2009, Rapport, 1412/4, p. 20, 21 en 22.