Kan de cliënt verzaken aan de bescherming van het beroepsgeheim? 

Omdat het beroepsgeheim betrekking heeft op het algemeen belang kan de cliënt er niet vrij over beschikken. De accountant of de belastingconsulent wordt niet ontslaan van het beroepsgeheim wegens het feit dat de cliënt hem zijn akkoord zou hebben gegeven om de geheime of vertrouwelijke elementen te onthullen.[1] Niettegenstaande dit akkoord dient de accountant of de belastingconsulent te beoordelen of de vertrouwelijkheid die gepaard gaat met de uitvoering van zijn opdracht niet nog steeds geheimhouding vereist.

 

--------------------------------------------------------

[1] Cass. 23 september 1986, Pas. 1987, I, p. 89; Cass. 30 oktober 1978, Pas. 1979, I, p. 248.