Geldt het beroepsgeheim in geval van wangedrag van de beroepsbeoefenaar? 

Het professioneel wangedrag sluit het beroepsgeheim uit.[1] Het beroepsgeheim strekt zich niet uit tot feiten die rechtstreeks indruisen tegen de gewettigde doeleinden van het beroep.[2]

Zo kan bijvoorbeeld de beroepsbeoefenaar die strafrechtelijk heeft meegewerkt aan het bijhouden van valse rekeningen of die de fiscale fraude van zijn cliënt heeft georganiseerd het beroepsgeheim niet inroepen ten aanzien van deze feiten.[3]

 

--------------------------------------------------------

[1] L. HUYBRECHTS, "Perquisition et saisie dans les bureaux d'un expert-comptable externe", in L'expert-comptable et l'autorité judiciaire collaborent dans le cadre de la lutte contre la criminalité financière organisée, IAB, 1996, p. 16; L. HUYBRECHTS, "Gebruik en misbruik van het beroepsgeheim, inzonderheid door revisoren, accountants en advocaten", RDC 1995, 668.
[2] L. KENNES, "Manuel de la preuve en matière pénale", Kluwer, 2009, p. 373; P. LAMBERT, "Auditions", in Postal Mémorialis. Lexique du droit pénal et des lois spéciales, Kluwer, 2001, p. 77.
[3] Zie T. LITANNIE, "Le contrôle fiscal et la protection du contribuable", in Les pouvoirs d'investigation du fisc et les délais d'imposition, Anthemis, 2006,p. 171; L. HUYBRECHTS, "Gebruik en misbruik van het beroepsgeheim, inzonderheid door revisoren, accountants en advocaten", RDC 1995, 678.