Is het beroepsgeheim van toepassing ten aanzien van de Cel voor Financiële Informatieverwerking (CFI)? 

Artikelen 47 en volgende, alsook artikel 53 van de wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme bepalen in welke gevallen de externe IAB-leden vermoedens moeten melden aan de CFI.[1]

Krachtens artikel 57 van deze wet vormt deze meldingsverplichting een wettelijke afwijking op het beroepsgeheim. Het lid geniet niet enkel van een strafrechtelijke immuniteit voor deze aangifte. Er kan hem evenmin burgerlijke of tuchtrechtelijke aansprakelijkheid ten laste worden gelegd.

 

--------------------------------------------------------

[1] Deze bijdrage is niet bedoeld om de omstandigheden van deze aangifte te bestuderen.