Advies en diensten inzake overdracht of stopzetting van de onderneming 

Tegenwoordig is een op drie ondernemers ouder dan 50! Bepaalde Europese rapporten geven aan dat 30 % van de Europese ondernemingen, oftewel 690 000 in totaal, in Europa mogelijk voor overname in de etalage zouden komen te staan tussen nu en 2020. Een dynamische markt met veel opportuniteiten…

Ontdek onze concrete meerwaarde.

Schematisch voorgesteld zijn drie opties mogelijk: de onderneming overdragen aan een familielid, de onderneming overlaten aan het management in het kader van een management buy-out, of een externe overnemer vinden. In een land waar de ondernemingen voor bijna 70 % familiebedrijven zijn, met als gevolg dat de eigenaar er dikwijls de dirigent of zelfs de monarch is, is het van het grootste belang dat de overdracht van een onderneming, een onvermijdelijk gegeven dat nochtans dikwijls als een taboe wordt behandeld en door een overdreven mate van geheimhouding wordt gecompliceerd, plaatsvindt onder optimale sociale, financiële, juridische en fiscale voorwaarden; tegelijkertijd moet daarbij rekening worden gehouden met het familiale evenwicht en de levensgeschiedenis van de onderneming. Want, al hebben de drie Gewesten al enkele jaren geleden specifieke regelingen ingesteld die bedoeld zijn om de overdracht van familiale ondernemingen in alle rust te laten verlopen, hier komt meer bij kijken dan alleen maar successierechten. Afgaande op een door de Koning Boudewijnstichting medegefinancierde studie zijn de problemen die bedrijfsleiders naar aanleiding van een overdracht verwachten, in de volgende volgorde: de berekening van de waarde van de onderneming; de financiering van de overname; de juridische en fiscale aspecten; en de emoties; met voorafgaande akkoorden binnen de familie kunnen conflicten worden vermeden.

Een zaak staat vast: een goede organisatie en voorbereiding is onontbeerlijk om een dergelijk complex project in goede banen te leiden. Waar vind je de nodige informatie? Wie moet worden gecontacteerd? Waarmee beginnen? Hoe de juiste prijs krijgen?

Uw accountant is uw vertrouwenspersoon, een vertrouweling, maar ook iemand met een professionele en onafhankelijke blik van buitenuit. Hij kan u bewust maken van de grote uitdagingen die gepaard gaan met de overdracht van een onderneming; hij kan de doelstellingen en targets bepalen, de risico‟s beperken en u advies geven om het marsorder van dit werk van lange adem op te stellen! Aan de hand van het cijfermateriaal van de over te dragen onderneming zal hij de waarde ervan kunnen bepalen door middel van specifieke berekeningsmethodes. Zijn onafhankelijkheid zal u ook van pas komen bij het zoeken naar ernstige partners of overnemers. In die optiek neemt het beroep een gunstige positie in in het kader van de overdrachtplatformen die de laatste jaren door de drie Gewesten zijn ingesteld: Sowacess, Brutrade, OvernameMarkt.be; daarbij is een optimale discretie voor de verrichting verzekerd.

Onze concrete meerwaarde:

  • Dwarsanalyse en multidisciplinaire analyse van de verrichting
  • Facilitering van de ontmoeting tussen potentiële overnemers en verkopers
  • Bepaling van de waarde van de onderneming
  • Adviezen inzake vermogensbeheer