Adviezen en diensten van sociale aard 

Bij tal van gelegenheden kan de fiscaal-juridische analyse van een problematiek niet zonder bestudering van het sociale luik – wil men een mogelijke terugslag vermijden. Denk bijvoorbeeld aan de rampzalige gevolgen van een herkwalificatie van het statuut van zelfstandige in dat van schijnzelfstandige … Maar het leven van een onderneming is, gezien vanuit de sociale invalshoek, eveneens een regelmatige stroom van formaliteiten, te stellen handelingen en andere vraagstellingen die bijvoorbeeld samenhangen met thema‟s als beroepsmobiliteit, werkgelegenheid en opleiding.

Als uw naaste raadgever zal uw accountant, afhankelijk van uw behoeften en de realiteit van uw onderneming, u voorlichten, onzekerheden wegnemen en u mee helpen uw onderneming voort te ontwikkelen.

Onze concrete meerwaarde:

  • Elektronische aangiftes inzake sociale zekerheid
  • Loonbeslag en loonafstand
  • Adviezen inzake het statuut van zelfstandige medewerkers of loontrekkenden
  • Specifieke analyse bij het instellen of wijzigen van het sociaal statuut; bijstand bij het vervullen van formaliteiten
  • Analyse van de kostprijs van het personeel en raming van de sociale bijdragen
  • Diverse adviezen inzake sociale aangelegenheden (arbeidscontracten, opzegging, eindeloopbaanplanning, outplacement)
  • Steun, premies en subsidies en andere maatregelen ter bevordering van de werkgelegenheid
  • Opleidingssteun
  • Adviesverlening inzake federale, regionale en sectoriële initiatieven ter stimulering van de beroepsmobiliteit