Begeleiding bij de oprichting van een onderneming 

Geen enkel hoorcollege over de oprichting van een onderneming zou dit proces exhaustief kunnen behandelen! Een onderneming oprichten, dat is een creatieve beweging waarvan de dynamiek wordt aangestuurd door tal van handelingen. Het is een passionerende oefening, maar niet bepaald een eenvoudige operatie: er rijzen immers tal van vragen en er komen heel wat handelingen bij kijken om de wettelijke voorschriften na te leven. Een grondige en nauwgezette bestudering van de concretisering van het idee in een echt professioneel project is de eerste garantie voor de levensvatbaarheid van uw onderneming.

Ontdek onze concrete meerwaarde.

De haalbaarheidsanalyse van uw project is de eerste, maar meteen heel belangrijke stap. Het opstellen van een financieel plan, dat de eerste drie activiteitsjaren bestrijkt, toont de levensvatbaarheid van uw project aan en stippelt uw route voor de komende jaren uit. De zoektocht naar de immer onontkoombare financiering kan verschillende vormen aannemen met variërende voorwaarden van toekenning en behoud: eigen vermogen, met, in geval voor een vennootschapsvorm wordt geopteerd, opening van het recht op notionele interestaftrek, privékredieten, venture capital, business angels ... Analyse, voorbereiding en communicatie zijn de drie sleutelwoorden voor een probleemloze ondernemingsfinanciering.

Enkele andere cruciale vragen: de keuze van uw juridisch, fiscaal en sociaal statuut! Onder welke vorm gaat u uw activiteit uitoefenen? Als eenmanszaak of kiest u voor de een of andere specifieke vennootschapsvorm? Vanuit economisch, fiscaal, sociaal en administratief oogpunt heeft elke formule zo haar eigen voor- en nadelen, onder meer in termen van fiscale optimalisering en bescherming van het patrimonium … In welke zin moet er nog een statuut worden gekozen: gaat u aan de slag als zelfstandige in hoofdberoep, als zelfstandige in bijberoep, als medewerkend echtgenoot? En hoe gebeurt de aansluiting? … Welke zijn uw verplichtingen inzake boekhouding en publicatie van de jaarrekeningen?

Onze concrete meerwaarde:

Uw accountant tekent uw traject uit en helpt u uw gedachten te ordenen; tegelijkertijd bevrijdt hij u van de administratieve beslommeringen. Kortom, uw accountant zal u in deze eerste structurerende stap gidsen door u in alle vertrouwelijkheid uw hele project lang een constructieve en kritieke houvast te geven om uw slaagkansen te verhogen:

  • Validatie van het idee: marktonderzoek, economische voorspellingen – wettelijke en financiële haalbaarheid van het businessplan, opstelling van een overeenkomst
  • Handelingen voor het oprichten van een onderneming ten aanzien van de Kruispuntbank voor Ondernemingen: openening van een rekening, aanvraag van een ondernemingsnummer, toelatingsvoorwaarden tot het beroep, identificatie voor btw-doeleinden, aansluiting bij een socialeverzekeringskas en een mutualiteit
  • Oprichting van vennootschappen: statuten, financieel plan, inschrijving …
  • Opstelling van het financieel plan, inschrijving en neerlegging van de oprichtingsakte – optimalisering van de aanvankelijke financiële constructie - begrotingsprognose - Bijstand bij het samenstellen van de INITIO-leningaanvragen
  • Assistentie op het vlak van kredietenwerving, toelagen, mobiliseerbare middelen – hulp bij het opzetten en formaliseren van het dossier, het voeren van onderhandelingen ...
  • Begeleiding bij het maken van de nodige keuzes voor de huisvesting van de onderneming: stedenbouwkundige vergunningen, milieuvergunningen, onroerende fiscaliteit, wetgeving betreffende handelsvestigingen …
  • Analyse van de rentabiliteit van de voorgenomen investeringen 

 Lijkt het oprichten van een onderneming u te riskant of te ingewikkeld, afgaande op wat u hiervoor heeft gelezen? Waarom zou u dan geen bestaande onderneming, een draaiende zaak, overnemen? Al biedt deze formule in principe heel wat pluspunten, er kunnen ook heel wat valkuilen in verscholen liggen, zoals – en dit is niet de minste – de hoofdelijke aansprakelijkheid voor de belastingschulden van de overdrager … Waar vindt u die onderneming uit duizenden; hoe neemt u ze over en kunt u ze financieren; wat is de echte, objectieve waarde ervan ...? Dat zijn slechts enkele van de vragen waarvoor u de adviezen van uw accountant vast en zeker sterk zult waarderen!