Ontwikkelingssteun/Groei 

Een onderneming is een levend wezen! Als ze niet groeit, dan krimpt ze! Hoe bouwt u aan het succes van uw onderneming? Door te bepalen hoe u uw onderneming het best organiseert om een efficiënt beleid voor het afstemmen van resources en middelen mogelijk te maken; door managementtools en managementmethodes te implementeren om de performantie te meten; door eventuele tekortkomingen bloot te leggen; door moeilijkheden te voorkomen met een vooruitziende aanpak die van verantwoordelijkheidszin getuigt … Dit komt er inderdaad op neer te zeggen dat een onderneming constant wordt geconfronteerd met allerlei soorten risico's, operationele zowel als financiële, die, afhankelijk van hun aard en grootte, de continuïteit van de activiteiten kunnen ondermijnen en de onderneming in gevaar kunnen brengen. Het komt ook niet zelden voor dat kwetsbare plekken in de organisatie het proces doen haperen; dit onderstreept, vooral in kmo's, de noodzaak goede regels voor interne controle in te stellen.

De adviezen van uw accountant, die informatieve, communicatieve en vormende handelingen integreren, zullen voor u van grote waarde zijn – ook in het labyrint van de overheidssteunmaatregelen die tijdens het leven van uw onderneming voorhanden zijn als u investeert, innoveert, personeel aanwerft, enzovoort.

Onze concrete meerwaarde:

 • Organisatie van de boekhoudkundige en administratieve diensten – organisatorische en administratieve diagnosestelling – lanceren en voeren van de boekhouding 
 • Organisatie, instelling en opvolging van interne controle en fraudepreventie in kmo's en vzw's – Evaluatie van "Entreprise Risk Management" – begeleiding van het auditcomité
 • Organisatie van het financieel beheer van kmo's en vzw's, met inbegrip van budget- en prognosebeheer
 • Assistentie bij het beheren van financiële overheidssteun: investeringssteun, steunmaatregelen op milieugebied, voor consultancy, innovatie, tewerkstelling, opleiding en export
 • Ondersteuning bij en opvolging van de implementatie van een managementtool – opstelling of interpretatie van boordtabellen en/of financieringstabellen, dagelijkse opvolging van de verwezenlijking van doelstellingen, resultatenprojectie
 • Bijstand op het vlak van haalbaarheid, budget en planning
 • Opstarten van een budgettaire boekhouding
 • Analytisch beheer – expertise en adviezen aangaande de beste methodes voor het bepalen van de kostprijs van producten en diensten
 • Investeringsberekeningen, rentabiliteitscontrole
 • Opvolging van kasstromenbeheer, financiële stromen (operationele zowel als investerings- en financieringsgebonden), raming van de terugbetalingscapaciteit  Onderzoek met het oog op de toekenning van handelskredieten
 • Hulp bij het beheer van gekwalificeerd personeel 
 • Assistentie bij het beheer van de activa van de onderneming
 • Begeleiding bij een beursgang
 • Adviezen inzake herstructurering van ondernemingen in moeilijkheden, diagnosestelling en uitwerking van ontwikkelingsplannen en -strategieën