Openbare sector 

Ook al assisteren wij regionaal, nationaal danwel internationaal opererende ondernemingen in alle sectoren en van eender welke omvang, we hebben ook een belangrijke expertise opgebouwd inzake de specifieke behoeften van verenigingen en niet-handeldrijvende organisaties – mutualiteiten, ziekenhuizen, ocmw‟s, intercommunales, overheidsorganisaties en overheidsinstellingen, beroepsverenigingen, vzw‟s en coöperatieve vennootschappen –, en dat zowel op boekhoudkundig als organisatorisch en zelfs ecologisch vlak …

Onze concrete meerwaarde:

  • Financiële begeleiding inzake beheer van tot de openbare sector behorende entiteiten of organisaties
  • Invoering van goed bestuur (corporate governance) – opdracht van onafhankelijk bestuurder of extern deskundige
  • Organisatie van de overheidsboekhouding naar het model van de boekhouding voor ondernemingen met het oog op het garanderen van financiële transparantie tegenover de subsidiërende overheden
  • Adviesverlening inzake, en analyse van, de toewijzing en financiering van overheidsopdrachten
  • Bijstand en adviesverlening op milieugebied en inzake duurzame ontwikkeling