Uitoefening van het mandaat van onafhankelijk bestuurder 

Het certificaat voor de uitoefening van het mandaat van onafhankelijk bestuurder levert een bijkomende waarborg dat de houders ervan over voldoende bagage beschikken om een mandaat van onafhankelijk bestuurder behoorlijk uit te oefenen. Het wordt enkel geleverd wanneer het hele parcours van vijf volledige dagen gevolgd werd. Daarin worden de diverse aspecten van corporate governance uitgediept, good practices doorgelicht en komen ervaren bestuurders getuigen over de praktijk.

Accountants en/of belastingconsulenten die een mandaat als onafhankelijk of extern bestuurder willen uitoefenen, moeten toestemming vragen aan de Raad*.

De Raad onderzoekt, voorafgaand aan zijn toelating tot het opnemen van een mandaat of bij de hernieuwing van het mandaat, of er voldoende waarborgen en controlemogelijkheden zijn, en of er:

  • geen risico is dat de uitoefening van het mandaat (door het externe lid) de onafhankelijkheid, de waardigheid of de reputatie van het beroep in het gedrang brengt; 
  • geen risico is dat de reputatie van het Instituut in het gedrang komt; 
  • een dekking BA Bestuurder van rechtspersonen is door een erkende en gereputeerde verzekeraar.

Klik hier voor de lijst van de IAB-leden die houder zijn van het certificaat.

*De volledige beslissing van de Raad van 2 september 2014 inzake de voorafgaande en steeds herroepbare toelating aan externe leden van het IAB tot de uitoefening van een bestuursmandaat van onafhankelijk bestuurder, kan u hier lezen.