Ons beroep heeft een sterke technische basis. Nochtans is het beroep niet eenvoudigweg “technisch” en is het niet enkel gericht op cijfers… 

Als de mensen het over het werk van een accountant en een belastingconsulent hebben, denken ze zonder meer in de eerste plaats aan het opstellen van de jaarrekening en de belastingaangiftes.

Maar hoe courant dat cliché ook nog mag zijn, het doet ons beroep danig tekort! Toegegeven, onze kernactiviteit bestaat inderdaad uit boekhouding en fiscaliteit – maar weinig beroepen "kapitaliseren" zoveel competenties in heel uiteenlopende domeinen; heel weinig beroepen begeleiden de onderneming in haar verschillende levenscycli en interveniëren in zowat alle sectoren van de economie.

  • Wat de accountant allemaal doet, houdt grotendeels verband met begeleiding op fiscaal, juridisch en financieel vlak. Als generalist inzake adviesverlening voor ondernemingen ziet de accountant zijn economische omgeving voortdurend veranderen; hij past zich dan ook aan door het spectrum van zijn diensten te verbreden. Hij moet zich een mening kunnen vormen over alle onderwerpen die met de onderneming te maken hebben en moet zijn cliënt kunnen helpen om beslissingen te nemen. Vandaag de dag is uw accountant tegelijkertijd een expert, een coach, een raadgever, een contractuele vertrouwenspersoon, een partner van de onderneming die de onderneming helpt haar strategie te voeren, haar kritisch oog …
  • Voor de belastingconsulent luiden de wettelijke bewoordingen dat zijn activiteiten erin bestaan advies over alle fiscale materies te verstrekken enerzijds, de belastingplichtigen in de vervulling van hun fiscale verplichtingen bij te staan anderzijds, en tot slot de belastingplichtigen te vertegenwoordigen, speciaal gekleurd door datgene wat fiscaliteit voor ondernemingen betekent: een complexe en volop in beweging zijnde materie waar men niet omheen kan en die, waar ze dubbelzinnig is, tot rechtsonzekerheid leidt.

Vooraleer er een praktijkdemonstratie van te geven door concreet te antwoorden op de vraag wat die activiteiten en opdrachten van de accountant en de belastingconsulent in de verschillende levenscycli van de onderneming nu precies inhouden, moeten we wel wijzen op een dubbele differentiëring.