Individuele uitoefening – professionele vennootschap 

De beroepsactiviteiten kunnen individueel of in het kader van een door het Instituut erkende professionele vennootschap worden uitgeoefend; dit onderscheid vertaalt zich ook in afzonderlijke inschrijvingen op het tableau van de leden van het Instituut, maar in de praktijk heeft het voor de gevoerde activiteiten en uitgevoerde opdrachten geen gevolgen .

Ook zijn samenwerkingsvormen mogelijk met andere beroepen, maar dan uitsluitend in het kader van een middelenvennootschap die als zodanig niet op het tableau van de leden van het Instituut voorkomt.