U zoekt een accountant of een belastingconsulent 

Achter het cijfermateriaal …

Zowat 7 500 accountants/belastingconsulenten bundelen vandaag de dag voor u knowhow.

Ons beroep is „duaal‟. Wie zich de vraag stelt of hij in een bepaald geval bij een accountant of bij een belastingconsulent te rade moet gaan, moet het volgende in gedachten houden:

  • Het merendeel van de accountants bezit eveneens de titel „belastingconsulent‟. In het tegenovergestelde geval belet niets hen, net zoals wie anders ook, de activiteiten die kenmerkend zijn voor het beroep van de belastingconsulent, te voeren en erin te voorzien: belastingplichtigen vertegenwoordigen, adviezen aangaande fiscale aangelegenheden verstrekken en belastingplichtigen bijstaan in het vervullen van hun fiscale verplichtingen. 
  • Maar omdat belastingconsulenten niet eveneens accountants zijn, mogen ze niet de gereglementeerde activiteiten uitoefenen die hetzij als monopolie, hetzij als gedeeld monopolie aan accountants toegewezen zijn. Bovendien is van die laatste activiteiten het merendeel voorbehouden aan externe accountants, namelijk degenen die in de hoedanigheid van vrijberoepsbeoefenaar actief zijn. Zowel accountants als belastingconsulenten mogen het beroep uitoefenen in ondergeschikt verband krachtens een arbeidsovereenkomst of een door de overheid bezoldigde betrekking; in het laatste geval worden ze op het tableau van de leden als interne leden ingeschreven.
  • Ook al kunnen de beroepsactiviteiten individueel of in het kader van een professionele vennootschap worden uitgeoefend, de uitoefeningsvorm heeft geen enkel belang voor de aard van de aangeboden of verstrekte dienstverrichtingen. Alleen de hoedanigheid van de eventueel externe accountant en/of de belastingconsulent telt.

Zoekmogelijkheden

Wij willen alles altijd zo praktisch mogelijk maken. Daarom hebben we het onderzoeksveld beperkt tot de externe leden, de accountants en de belastingconsulenten, die individueel of via een professionele vennootschap, als vrijberoepsbeoefenaar het beroep uitoefenen.

Concreet kunt u uw opzoeking als volgt doen:

  • op naam, aan de hand van de (eventueel maatschappelijke) naam van een als accountant en/of belastingconsulent optredende vennootschap; of
  • volgens criteria van nabijheid, aan de hand van de postcode of de naam van de gemeente. Op deze basis verstrekken we u een lijst van accountants en belastingconsulenten die in deze specifieke geografische omgeving gevestigd zijn.