Interesse in het beroep van accountant of belastingconsulent? 

Ga de uitdaging aan van een boeiend maar veeleisend beroep!

In een snel veranderend economisch, financieel en fiscaal landschap hebben bedrijven meer dan ooit nood aan deskundige beroepsbeoefenaars. Deze moeten heel wat in hun mars hebben. Een strategische benadering van het fiscaal en financieel beheer, een scherp inzicht in bedrijfsvoering, proactief de belangen van een onderneming behartigen… daar gaat het om. Als accountant of belastingconsulent moet je dan ook beschikken over multidisciplinaire vaardigheden.

Elk stadium in de levensloop van een onderneming, van opstart tot opvolging, verkoop of fusie, vraagt om specifieke begeleiding en advies. In die cruciale situaties moet een ondernemer kunnen vertrouwen op het “kennen” en “kunnen” van een competent en onafhankelijk raadgever. Jij bent die vertrouwenspersoon én raadgever op wie een bedrijf onvoorwaardelijk moet kunnen steunen. Een hele opdracht, die je met de juiste mentaliteit en een degelijke vooropleiding zeker aankan.

Neem deel aan het bedrijfsleven!

Ontdek hier een overzicht van de algemene of exclusieve bevoegheid van een (externe) accountant

Bekijk hier de activiteiten die zijn toegekend aan de belastingconsulent