Tussentijdse proeven  

Handleiding reservatieportaal tussentijdse proef 

Modaliteiten van de Tussentijdse proef via elektronisch platform - sessie 2017 - eerste stagejaar

 

De tussentijdse proef evalueert de verworven kennis van het beroep in het eerste en het tweede jaar van de opleiding. Er worden minimum 8 voordrachten per stagejaar georganiseerd, waarvan de Stagecommissie er 4 selecteert als leerstof voor de tussentijdse proef. Slagen voor de tussentijdse proef is verplicht voor de stagiair om over te gaan naar een volgend jaar. De Stagecommissie is verantwoordelijk voor de inrichting en afname van de proef. In het begin van het stagejaar maakt de Stagecommissie bekend over welke materies de tussentijdse proeven zullen handelen.

Tussentijdse proef accountant, via elektronische wijze op het IAB

De tussentijdse proef voor accountants kan betrekking hebben op onderstaande opleidingsinhouden. De Stagecommissie selecteert 4 onderwerpen voor de proef.

 • Wetgeving inzake de jaarrekening en de geconsoli­deerde jaarrekening.
 • Vennootschapsrecht.
 • Interne controle en accountantsonderzoek.
 • Wettelijke opdrachten en beroepsnormen
 • Personenbelasting.
 • Belasting op de toegevoegde waarde.
 • Vennootschapsbelasting.    
 • Beginselen van registratie- en successierechten.
 • Beginselen van regionale en lokale belastingen.
 • Beginselen van Europese en internationale belas­tingen.
 • Fiscale procedure.

Maand november-december 2020 (18/11/2020 - 04/12/2020): Tussentijdse proef via elektronische wijze op het IAB.

 

·       Voor stagiairs-accountants van het eerste jaar

o   Deontologie (deel 1 en deel 2)

o   Bijzondere mandaten - o.a. controlenormen

o   Wetgeving inzake de jaarrekening

o   Registratie- en successierechten

 

·       Voor stagiairs-accountants van het tweede jaar

o   Bijzondere mandaten -o.a. fusies en splitsing

o   Personenbelasting

o   Fiscale procedure

o   Europese en internationale fiscaliteit

Tussentijdse proef belastingconsulent, via elektronische wijze op het IAB 

De tussentijdse proef voor belastingconsulenten kan betrekking hebben op onderstaande opleidingsinhouden. De Stagecommissie selecteert 4 onderwerpen voor de proef.

 • wettelijke opdrachten en beroepsnormen.
 • personenbelasting.
 • vennootschapsbelasting.
 • belasting op de toegevoegde waarde.
 • beginselen van registratie- en successierechten.
 • beginselen van regionale en lokale belastingen.
 • beginselen van Europees en internationaal fiscaal recht.
 • fiscale procedure.

Maand november-december 2020 (18/11/2020 - 04/12/2020): Tussentijdse proef via elektronische wijze op het IAB. 

 

·       Voor de stagiairs-belastingconsulenten van het eerste jaar:

o   Deontologie (deel 1 en deel 2)

o   BTW

o   Personenbelasting

o   Registratie- en successierechten

·       Voor de stagiairs-belastingconsulenten van het tweede jaar:

o   BTW

o   Personenbelasting

o   Fiscale procedure

Europese en internationale fiscaliteit

Aanwezigheid verplicht

De stagiair is verplicht om te deel te nemen aan de twee tussentijdse proeven. Elke afwezigheid tijdens de proef brengt automatisch een verlenging van de stage met een jaar met zich mee. Uitgezonderd zijn de gevallen van overmacht; die worden voorgelegd aan de Stagecommissie. Elke afwezigheid dient bevestigd te worden met een schriftelijk bewijsstuk (doktersattest, …).
Zie bijhorend artikel art. 9, 8° en 38, §1 van het KB van 8 april 2003.

Wanneer gaat de stagiair over naar een volgend stagejaar?

Om over te gaan naar een volgend stagejaar moet de stagiair de volgende voorwaarden hebben vervuld:

 • de stagiair moet ten minste 50 % behaald hebben op de tussentijdse proef.
 • in zijn online stagedagboek werkte hij minimum 1 000 uur aan diverse opdrachten.
 • hij volgde 120 uur permanente vorming over een periode van drie jaar, met een minimum van 20 uur per kalenderjaar.
 • voldoet hij aan de algemene verplichtingen stagiair.

Niet vergeten tijdens de proef

Verzorgde schrijfstijl

Tijdens de beoordeling houdt men rekening met de schrijfstijl en de spelling van de stagiair.

Rekenmachine en wetboek toegestaan

Het is u toegestaan een eenvoudige rekenmachine met de vier basisfuncties en het volgende wetboek te gebruiken:

 • CodAc van de Accountant en van de Belastingconsulent

Het gebruik van andere documentatie is niet toegestaan.