Richtlijnen voor de stagemeester 

De stagemeester zal de stagiair begeleiden tot een volwaardig beroepsbeoefenaar in het beroep van accountant en/of belastingconsulent. Net als voor de stagiair zijn er ook voor de stagemeester een aantal richtlijnen.

Opvolgen en valideren van opdrachten

De stagemeester kijkt de opdrachten van zijn stagiair nauw na. Elke opdracht of vorming die de stagiair invoert in het stagedagboek, moet door de stagemeester worden goedgekeurd alvorens dit wordt erkend door het Instituut. Het is raadzaam dit maandelijks op te volgen zodat de stagiair de vooropgestelde 1 000 uur stage per jaar kan halen.

Onderdeel bestemd voor stagemeester in stagedagboek

Hij bevindt zich nu in de module van het stagedagboek bestemd voor de stagemeesters. Indien de stagemeester een bepaalde stagiair niet terugvindt in de toepassing, kan hij dit melden via stage@iec-iab.be.

Verschillende rubrieken

In de module ‘Stagemeester’ selecteert de stagemeester de naam van één van zijn stagiairs om zijn stagedagboek te valideren.  Bovenaan worden een aantal rubrieken van zijn stagiair beschikbaar om aan te klikken.

  • Fiche stagiair: geeft een algemeen overzicht.
  • Valideren opdrachten: om ingevoerde en afgesloten opdrachten te valideren.  Indien gewenst, kan de stagemeester een opmerking toevoegen aan een opdracht.
  • Actieplan: om het actieplan in te kijken. De stagemeester kan geen aanpassingen doen.
  • Bladeren stagedagboek: om het stagedagboek in te kijken. De stagemeester kan geen aanpassingen doen. 
  • Zoeken: om te zoeken naar opdrachten in het stagedagboek.
  • Scriptie: inkijk- en downloadmogelijkheid van de scriptie.
  • Eindevaluatie: formulier om de evaluatie van de stagiair in te vullen na drie jaar stage.
  • Rapporten: bevat rapporten met statistieken over de opdrachten in het stagedagboek.

Opdrachten tijdig invoeren

De stagemeester tracht zijn stagiair(s) te motiveren om hun stagedagboek regelmatig bij te werken. Hoe langer men wacht, hoe moeilijker het wordt om de opdrachten correct in te voeren. Op het einde van het stagejaar (dus eind december) moet het stagedagboek volledig zijn bijgewerkt en gevalideerd. De Stagecommissie controleert regelmatig de stagedagboeken tijdens het stagejaar. De beslissende evaluatie door de Stagecommissie gebeurt in de maand januari volgend op het stagejaar.

Eindevaluatie na drie jaar

Enkel op het einde van het derde stagejaar (in december) moet de stagemeester een eindevaluatie invullen voor zijn stagiair.

Raadpleeg als stagemeester ook de richtlijnen van de stagiairs
Zo is de stagemeester perfect op de hoogte wat er van de stagiairs verwacht wordt.