Permanente vorming 

De stagiairs (en de leden) zijn verplicht om over een periode van drie jaar 120 uur permanente vorming te volgen. Tijdens die vorming wordt de stagiair op de hoogte gebracht van nieuwe ontwikkelingen in de sector. Hiermee garandeert het Instituut de kwaliteit van de opleiding en de vervolmaking van het beroep.

Zowel beroepsverenigingen als het Instituut en de accountants- en/of de belastingconsulentenkantoren kunnen opleidingen rond een bepaald thema organiseren. 6 uur van de vorming mag intern plaatsvinden en 14 uur moet besteed worden aan externe activiteiten (regel 30/70). 

Het Instituut benadrukt dat er een gezond evenwicht moet zijn tussen de diverse deelgebieden:

  • Interne en externe controle
  • Deontologie
  • Boekhoudrecht en boekhouding
  • Fiscaal recht en fiscaliteit
  • Andere juridische materies
  • Informatica
  • Ondernemingsrecht
  • Gerechtelijke en privé-expertise en bijzondere opdrachten
  • Communicatietechnieken en relationele vaardigheden

Na de driejarige stage blijft de stagiair "3+" verplicht om de permanente vorming bij te houden via het elektronisch stagedagboek waartoe de stagiair toegang heeft op basis van de logingegevens.