Organisatie en programma bekwaamheidsexamen 

De Raad organiseert tweemaal per jaar een bekwaam­heidsexamen. Het examen bestaat uit twee evenwaardige delen: eerst een schriftelijk en nadien een mondeling examen.

Inschrijven

Raadpleeg de agenda om de exacte data van het examen te kennen. De kandidaat moet zich per brief inschrijven voor het mondelinge en/of schriftelijke gedeelte van het bekwaamheidsexamen. 

Wat de stagiair zeker bij zich moet hebben:

 • identiteitskaart
 • balpen of vulpen
 • rekenmachine dat enkel beschikt over de vier basisfuncties
 • volgende wetboeken zij toegelaten:
  • Wetboek van Vennootschappen
  • Wetboek van Inkomstenbelasting
  • BTW-Wetboek
  • Wetboek van Registratie- en Successierechten.

Tijdens het examen worden de gsm-toestellen uitgeschakeld. Er is geen lunchpauze voorzien om 12 uur maar de stagiair kan zijn lunch ter plaatse nuttigen.

Eenmaal uitgenodigd

De stagiair wordt slechts eenmaal uitgenodigd (en dus ingeschreven) voor het examen. Dat is bij de regelmatige beëindiging van de stage. Kandidaten die vroeger reeds deelnamen aan een sessie van het bekwaamheidsexamen, krijgen geen uitnodiging meer. Zij moeten - per mail of per brief - zelf het initiatief nemen tot inschrijving. De uiterste inschrijvingsdatum vindt men op de agenda.

Ingeschreven maar niet aanwezig?

De stagiair is ingeschreven voor het bekwaamheidsexamen, maar wenst uiteindelijk toch niet deel te nemen? Deel die beslissing dan uiterlijk twee weken voor aanvang van het schriftelijk examen mee aan het Instituut. Zonder voorafgaande verontschuldiging verliest de stagiair één van de vijf deelnamekansen. Uitgezonderd zijn de gevallen van overmacht waarover de Stagecommissie beslist.

Vijf slaagkansen

De kandidaat heeft gedurende 5 opeenvolgende jaren maximaal 5 kansen om te slagen voor het bekwaamheidsexamen. Er zijn twee sessies per jaar. Is de kandidaat niet geslaagd? Dan kan hij zich aanbieden bij een volgende examenzitting tot het maximum van 5 kansen bereikt is. De vijf jaren beginnen te lopen zodra de Raad hen heeft toegelaten tot het bekwaamheidsexamen.

Resultaten na drie maanden

Eerst wordt aan de kandidaat per aangetekend schrijven de uitslag van het schriftelijk bekwaamheidsexamen meegedeeld. De resultaten van het bekwaamheidsexamen worden 3 maanden na het examen door de Raad via een aangetekend schrijven opgestuurd.

Raadpleeg volgende artikels van het KB van 8 april 2003: artikel 52; artikel 27, § 2; artikel 57.