Bekwaamheidsexamen 

UPDATE: BEKWAAMHEIDSEXAMEN 2020/1  EN CORONAMAATREGELEN

Onder het voorbehoud van een beslissing van de federale regering die de organisatie van het bekwaamheidsexamen in de maanden juni en juli alsnog zouden verhinderen, zijn de volgende examens gepland.

Schriftelijk gedeelte bekwaamheidsexamen 2020/1: van 15 juni 2020 tot en met 7 juli 2020.

Enkel de ingeschreven deelnemers van de geannuleerde sessie worden toegelaten.

De mondelinge examens zullen doorgaan in september 2020.

Mondeling gedeelte bekwaamheidsexamen 2019/2 en 2020/1 : van 12 mei 2020 tot en met 3 juli 2020

Toegankelijk voor de kandidaten wiens examen werd geannuleerd en voor de herinschrijvingen die enkel nog het mondeling examen moeten afleggen.

Het nodige wordt gedaan om de huidige regels inzake afstand houden toe te passen.

Vanaf 2020/1 wordt het schriftelijk gedeelte van het bekwaamheidsexamen op digitale wijze via een elektronisch platform georganiseerd op het IAB.

Sessie 2020/2 = de examenperiode loopt van 3 november 2020 tot en met 16 november 2020.
Uiterste inschrijvingsdatum voor herinschrijving (schriftelijk gedeelte) = 15 september 2020.

De mondelinge examens sessie 2020/2 zullen doorgaan vanaf februari 2021.
Uiterste datum voor herinschrijving (mondeling gedeelte) = 30 november 2020.

Het bekwaamheidsexamen bestaat uit een schriftelijk en een mondeling gedeelte. Er wordt gepeild of de kandidaat de verworven kennis van de stage kan toepassen, rekening houdend met de wetten en de regels van de plichtenleer.

Bijhorend artikel 49 van het KB van 8 april 2003.

 

Informatieve tekst bekwaamheidsexamen 

Bijlage 1 - Vakken bekwaamheidsexamen

Bijlage 2 - Verslag van het mondeling gedeelte van het bekwaamheidsexamen van Accountant

Bijlage 3 - Verslag van het mondeling gedeelte van het bekwaamheidsexamen van Belastingconsulent  

Infosessie bekwaamheidsexamen

 

Nieuwe modaliteiten voor het schriftelijk gedeelte van het bekwaamheidsexamen

Bijlage 1 - Praktische voorbeelden