Mondeling bekwaamheidsexamen 

Richtlijnen verloop mondelinge proef
Slides briefing jury
Verslag van het mondeling gedeelte van het bekwaamheidsexamen  van Accountant
Verslag van het mondeling gedeelte van het bekwaamheidsexamen van Belastingconsulent  

De stagiairs leggen eerst het schriftelijke examen af en dan pas het mondelinge bekwaamheidsexamen. Er wordt hier enkel rekening gehouden met de resultaten behaald op de laatste schriftelijke proef. Het mondelinge examen wordt afgelegd voor een examenjury.

Uitnodigingsprocedure

 • Kandidaten die minstens 60% behaalden voor het schriftelijk examen, worden systematisch uitgenodigd voor het mondeling examen.
  • Als ze niet slagen voor het mondeling examen, worden ze nadien wel vrijgesteld van het schriftelijk examen.
 • Kandidaten die tussen de 50% en 60% behaalden voor het schriftelijk examen, worden eveneens systematisch uitgenodigd voor het mondeling examen.
  • Als ze niet slagen voor het mondeling examen, worden ze niet vrijgesteld van het schriftelijk examen.
 • Kandidaten die geen 50% behaalden voor het schriftelijk examen, beslissen zelf of ze het geschikt achten om deel te nemen aan het mondeling examen. Zij die willen deelnemen, dienen een schriftelijke aanvraag in bij het IAB 14 dagen na bekendmaking van de resultaten van de schriftelijke proef. 

Inhoud

Bespreking van het schriftelijke gedeelte:

 • Ondervraging over de praktijk van accountants en/of belastingconsulenten hun:
  • beroep
  • opdrachten
  • aansprakelijkheid
  • plichtenleer
 • Beheerst de kandidaat alle essentiële materies voor een correcte uitoefening van de functie van accountant en/of belastingconsulent.
 • Peilen naar de algemene kennis binnen de verschillende domeinen van accountant en/of belastingconsulent.
 • Informeren naar de professionele omgeving en omstandigheden waarin de kandidaat zijn stage vervult en/of zijn beroepsactiviteiten uitoefent.

Bijhorend artikel 50, § 1, 4de lid van het KB van 8 april 2003

Verloop

De examenjury moet volgende documenten in haar bezit hebben om zich een beeld te kunnen vormen van de zwakke en sterke scores van de kandidaat voor het schriftelijke gedeelte. We maken een onderscheid tussen kandidaten in lopende sessie en zij uit een vorige sessie. 

 • Kandidaten die het schriftelijke gedeelte van de lopende sessie hebben afgelegd
  Volgende documenten staan ter beschikking van de examenjury:
  • schriftelijke proef van de lopende sessie
  • samenvatting stagedagboek
  • evaluatie stagemeester
 • Kandidaten die het schriftelijke gedeelte van een vorige sessie hebben afgelegd
  Volgende documenten staan ter beschikking van de examenjury:
  • schriftelijke proef van de vorige sessie
  • appreciatiefiche van het (de) mondelinge gedeelte(s) van vorige examensessie(s)
  • samenvatting stagedagboek
  • evaluatie stagemeester

Evaluatieformulier

Raadpleeg hier het formulier dat door de juryleden gebruikt wordt tijdens de ondervraging van de stagiairs.

Verslag van het mondeling gedeelte van het bekwaamheidsexamen  van Accountant
Verslag van het mondeling gedeelte van het bekwaamheidsexamen van Belastingconsulent  

Stagemeester mag examen bijwonen

De stagemeester mag – indien de kandidaat dat wenst – het mondeling examen van zijn stagiair bijwonen. Hij heeft geen recht van tussenkomst en moet in strikt stilzwijgen het examen bijwonen. De stagemeester kan wel vooraf en/of na de proef een onderhoud aanvragen met de examenjury. 

Samenstelling examenjury

De Raad benoemt één of meerdere examenjury's. Elke jury bestaat uit 5 leden, waaronder ten minste 4 leden die lid zijn van het Instituut. Het vijfde jurylid is ofwel:

 • docent aan een universiteit
 • docent aan een inrichting van hoger onderwijs van universitair niveau
 • docent aan een inrichting van hoger economisch onderwijs.

Het Instituut ziet er op toe dat in elke jury zowel de lijst van de accountants als de lijst van belastingconsulenten vertegenwoordigd zijn.

Bij het examen accountant heeft de meerderdheid van de juryleden de hoedanigheid van accountant. Bij het examen belastingconsulent is het net omgekeerd: daar is de meerderheid van de juryleden belastingconsulent.

Zie bijhorend artikel 51 van het KB van 8 april 2003.