Inschrijvingsdossier voor de stage 

Het inschrijvingsdossier van de kandidaat-stagiair bevat volgende zaken:

Hoe schrijft de kandidaat-stagiair zich in?

Er zijn twee inschrijvingsessies per jaar, in april en in oktober. Het inschrijvingsdossier voor kandidaat-accountants of kandidaat- belastingconsulenten en de bijlagen moeten ten laatste drie maanden voor de dag van het examen (postdatum) het IAB bereiken.

Opsturen naar stagedienst

Stuur het inschrijvingsdossier uiterlijk 3 maanden voor de dag van het examen naar volgend adres: Stagedienst IAB, Renaissance Building, Emile Jacqmainlaan 135/2 1000 Brussel. Een overschrijvingsformulier wordt daarna toegestuurd.

De administratieve kosten voor deelname aan het toelatingsexamen worden elk jaar vastgelegd. De herinschrijving is pas in orde als het inschrijvingsbedrag gestort is op het rekeningnummer 370-1199573-61. Vergeet het persoonlijke dossiernummer niet als mededeling.


Verklarende nota met betrekking tot de organisatie van het toelatingsexamen voor universitair accountant / graduaat accountant en universitair belastingconsulent / graduaat belastingconsulent.