Automatische vrijstellingen toelatingsexamen 

Door de inwerkingtreding van het KB van 11/09/2020 betreffende de beroepsopleiding van de accountants en de belastingadviseur zijn de automatische vrijstellingen en de gepubliceerde vrijstellingstabellen per onderwijsinstelling niet meer van toepassing. 

We onderscheiden automatische vrijstellingen op basis van diploma en opleidingsinhoud. 

Diploma

Men beoogt drie categorieën van diploma’s van hoger onderwijs van het korte type of van één cyclus.

 1. De afgestudeerden in Boekhouding, in Bedrijfsbeheer - optie Accountancy/Fiscaliteit of in Boekhouding - optie Fiscaliteit.
  De kandidaat-accountant en/of kandidaat-belastingconsulent met een van bovenstaande diploma’s wordt vrijgesteld voor de volgende opleidingsinhouden:
  1. algemene boekhouding.
  2. analytische bedrijfsboekhouding en management accounting.
  3. algemene beginselen van fiscaal recht.
  4. organisatie van boekhouddiensten en van administratieve diensten van ondernemingen.
  5. informatiesystemen en informatica.
 2. De afgestudeerden met een specifieke opleiding in Fiscaliteit. (niet vermeld in (1))
  De kandidaat-accountant en/of kandidaat-belastingconsulent wordt vrijgesteld voor de volgende opleidingsinhouden:
  1. algemene beginselen van fiscaal recht.
  2. personenbelasting.
  3. vennootschapsbelasting.
  4. belasting op de toegevoegde waarde.
 3. De afgestudeerden in de Rechtspraktijk
  De kandidaat-accountant en/of kandidaat-belastingconsulent wordt vrijgesteld voor de volgende opleidingsinhouden:
  1. algemene beginselen van fiscaal recht.
  2. beginselen van burgerlijk recht.
  3. beginselen van handelsrecht en de wetgeving met betrekking tot de ondernemingen in moeilijkheden.
  4. beginselen van arbeids- en sociaal zekerheidsrecht.

Zie relevant KB van 8 april 2003

Opleidingsinhoud

Een kandidaat-accountant en/of een kandidaat-belastingconsulent die wordt vrijgesteld voor: 

 • personenbelasting.
 • vennootschapsbelasting.
 • belasting op de toegevoegde waarde.

krijgt ook een vrijstelling voor de opleidingsinhoud algemene beginselen van het fiscaal recht