Leerstof voor het toelatingsexamen stage 

De titel van accountant en/of belastingconsulent is officieel erkend en geïntegreerd in het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten. Daardoor is de leerstof voor het toelatingsexamen van accountant en belastingconsulent wettelijk vastgelegd. 

Opleidingsvakken accountant

Het toelatingsexamen tot de stage van accountant heeft betrekking op volgende opleidingsinhouden:

1 accountantsonderzoek 14 belasting op toegevoegde waarde
2 analyse en kritische beoordeling van de jaarrekening 15 beginselen van registratie- en successierechten
3 algemene boekhouding 16 beginselen van regionale en lokale belastingen
4 geconsolideerde jaarrekeningen 17 beginselen van Europees en internationaal fiscaal recht
5 analytische bedrijfsboekouding en management accounting 18 fiscale procedure
6 interne controle 19  vennootschapsrecht
7 wetgeving inzake de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening 20  beginselen van bedrijfseconomie, algemene economie en geld- en kredietwezen
8 organisatie van de boekhouddiensten en van de administratieve diensten van de ondernemingen 21 beginselen van handelsrecht en de wetgeving met betrekking tot ondernemingen in moeilijkheden
9 beginselen van wiskunde en statistiek 22 beginselen van burgerlijk recht
10 financieel bedrijfsbeheer, daarbij inbegrepen de analyse door middel van boekhoudtechnische procédés, van de positie en de werking van ondernemingen vanuit het oogpunt van hun kredietwaardigheid, van hun rendement en hun risico's 23 juridische en beroepsnormen met betrekking tot de accountancy, de belastingconsultancy en de andere wettelijke opdrachten van de accountant en van de belastingconsulent
11 algemene beginselen van fiscaal recht 24 beginselen van arbeids- en sociaal zekerheidsrecht
12 personenbelasting 25  informatiesystemen en informatica
13 vennootschapsbelasting    

 

Moet ik voor alle opleidingsonderdelen slagen?

Neen. De kandidaat-accountant die niet slaagt voor alle fiscale opleidingsinhouden bedoeld in de nummers 12 tot 18 van de lijst, kan toch worden toegelaten tot de stage. Hij moet dan wel geslaagd zijn voor alle andere opleidingsinhouden van het examen, inbegrepen de algemene beginselen van fiscaal recht (11). Er wordt ook gelet op eventuele vrijstellingen.

 


Reeds uitgevoerde stage telt mee

Als de kandidaat-accountant tijdens de eerstvolgende examenzitting slaagt voor de verschillende fiscale opleidingsinhouden, komt het deel van de reeds uitgevoerde stage in aanmerking voor de berekening van de drie jaar stage.

 

Downloads

 Punten toegekend aan de opleidingsinhouden van het toelatingsexamen tot de stage van accountant (27 kb)

 Programma van het toelatingsexamen tot de stage van accountant of belastingconsulent (449 kb)

 

Zie relevante KB’s:

  • De Wet van 22 april 1999 betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen, in het bijzonder artikel 25, 2°
  • Het Koninklijk Besluit van 8 april 2003 betreffende het toelatingsexamen, de stage en het bekwaamheidsexamen van accountant en/of belastingconsulent.
  • Het Koninklijk Besluit van 22 november 1990 betreffende de diploma’s van kandidaat-accountants en kandidaat-belastingconsulenten, zoals gewijzigd door de Koninklijke Besluiten van 21 september 1992, 23 september 1992, 18 april 1994, 8 augustus 1997 en 4 mei 1999.

Opleidingsvakken belastingconsulent

Het toelatingsexamen tot de stage van belastingconsulent heeft betrekking op de volgende opleidingsinhouden:

1 algemene boekhouding beginselen van Europees en internationaal fiscaal recht
2 wetgeving inzake de jaarrekening 10 fiscale procedure 
3 algemene beginselen van fiscaal recht 11 juridische en beroepsnormen met betrekking tot de accountancy, de belastingconsultancy en de andere wettelijke opdrachten van de belastingconsulent
4 personenbelasting 12 vennootschapsrecht
5 vennootschapsbelasting 13 beginselen van handelsrecht en de wetgeving met betrekking tot ondernemingen in moeilijkheden
6 belasting op de toegevoegde waarde 14 beginselen van burgerlijk recht
7 beginselen van registratie- en successierechten 15 beginselen van arbeids- en sociaal zekerheidsrecht
8 beginselen van regionale en lokale belastingen 16 beginselen van bedrijfseconomie, algemene economie en geld- en kredietwezen

 

Downloads

 Punten toegekend aan de opleidingsinhouden van het toelatingsexamen tot de stage van belastingconsulent (21 kb) 
 Programma van het toelatingsexamen tot de stage van accountant of belastingconsulent (449 kb)

 

Relevante KB’s:

  • De Wet van 22 april 1999 betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen, in het bijzonder artikel 25, 2°
  • Het Koninklijk Besluit van 8 april 2003 betreffende het toelatingsexamen, de stage en het bekwaamheidsexamen van accountant  en/of belastingconsulent.
  • Het Koninklijk Besluit van 22 november 1990 betreffende de diploma’s van kandidaat-accountants en kandidaat-belastingconsulenten, zoals gewijzigd door de Koninklijke Besluiten van 21 september 1992, 23 september 1992, 18 april 1994, 8 augustus 1997 en 4 mei 1999.