Toelatingsvoorwaarden voor de stage 

Om in aanmerking te komen als kandidaat-stagiair moeten volgende zaken in orde zijn.
De kandidaat-stagiair:

  • Beschikt over een bewijs van nationaliteit of van woonplaats afgeleverd door de bevoegde overheid.
  • Beschikt over een uittreksel uit het strafregister, niet ouder dan 3 maanden.
  • Beschikt over het vereiste diploma.