Vereist toelatingsdiploma stage  

Niet om het even wie kan zomaar deelnemen aan het toelatingsexamen. De kandidaat-stagiair controleert of hij over het juiste diploma beschikt om in aanmerking te komen voor de stage van accountant en/of belastingconsulent. Dat kan zijn:

  • Een Belgisch universitair diploma.
  • Een diploma van universitair niveau.
  • Een diploma van hoger economisch onderwijs.

Op basis van zijn diploma en de opleidingsinhouden worden de vrijstellingen toegekend.

Zie relevant KB over diploma’s KB van 22 november 1990 

KB tot wijziging van het KB van 22/11/1990 betreffende de diploma's van de kandidaat-accountants en de kandidaat-belastingconsulenten (Mei 2009)

KB tot wijziging van het KB van 22/11/1990 over diploma's van kandidaat-accountants (Mei 1999)
KB tot wijziging van het KB van 22/11/1990 over diploma’s van kandidaat-accountants (Aug 1997)