Ik zoek een stagemeester  

De kandidaat-stagiair beantwoordt aan de gestelde voorwaarden, zijn inschrijvingsdossier is in orde en hij is geslaagd voor het toelatingsexamen. Hij gaat nadien op zoek naar een stagemeester en stelt met hem een stageovereenkomst op. Dat stuurt hij, ondertekend, in drievoud op naar de stagedienst. Zijn stage begint te lopen vanaf 1 januari van het komende jaar.