Wat is een stagemeester? 

Het Instituut bereidt de stagiairs voor op de uitoefening van de activiteiten van accountant en/of belastingconsulent door te voorzien in de vorming van de beroepspraktijk en de plichtenleer. Een stagemeester is hierbij van cruciaal belang.

Rol van de stagemeester

1. Uitstekende beroepsvorming

Een stagemeester heeft als belangrijkste taak: de stagiair begeleiden en coachen tot een volwaardige accountant en/of belastingconsulent. Hij geeft zijn ervaring en kennis door en dit in alle domeinen van het beroep.

2. Deontologie respecteren

Behalve een uitstekende beroepsvorming moet de stagemeester zorgen voor de deontologische vorming van de stagiair. Zo zal een stagiair tot drie jaar na de stage geen rechtstreeks of onrechtstreeks contact hebben met de cliënten van de stagemeester zonder diens schriftelijke toezegging.

3. Stagedagboek opvolgen

Hij neemt geregeld kennis van het online stagedagboek van de stagiair. De stagemeester raadpleegt best ook enkele interessante richtlijnen.

Zie artikel 43 en 44 van het KB van 8 april 2003.

Wie kan een stagemeester zijn?

De stagemeester moet aan een aantal voorwaarden voldoen:

  • hij moet ten minste vijf jaar op de ledenlijst van het Instituut ingeschreven zijn.
  • hij moet erkend zijn als accountant en/of belastingconsulent
  • de stage van accountant wordt uitgevoerd bij een lid van het Instituut, ingeschreven op de lijst der accountants
  • de stage van belastingconsulent wordt uitgevoerd bij een lid van het Instituut, ingeschreven op de lijst der belastingconsulenten.

Zie artikel 41 van het KB van 8 april 2003.

Waar vindt de kandidaat-stagiair een stagemeester?

Een kandidaat-stagiair moet een ‘goed’ gevoel hebben bij zijn stagemeester. En die zoektocht kan wat tijd in beslag nemen. Om de kwaliteit te garanderen mag een stagemeester maximum 3 stagiairs op hetzelfde moment begeleiden. Hier alvast enkele tips om in contact te komen met een stagemeester:

  • Kijk in het eigen kantoor naar iemand die voldoet aan de gestelde voorwaarden.
  • Raadpleeg de ledenlijst van het IAB.
  • Zoek in de openstaande vacatures.
  • Plaats zelf een berichtje op de site.

Neem alvast een kijkje bij de aanbiedingen op de site van het IAB.

 

Zie artikel 8 van het KB van 8 april 2003