Toegang tot het beroep 

De opdrachten die zijn voorbehouden aan accountants en belastingconsulenten evolueren nog elke dag en steeds meer wordt de nadruk gelegd op advies en opdrachten met een hoge toegevoegde waarde.

Knowhow ligt aan de basis van het vertrouwen dat centraal staat in de relaties met ondernemingen en de dagelijkse maar duurzame geprivilegieerde begeleiding.

Dit vertrouwen vindt zijn oorsprong in de gereglementeerde toelatingsvoorwaarden en de uitoefening van het beroep, waarvan de organisatie en het toezicht gebeurt door het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten.