Al lid van het BIBF? 

BIBF-leden die de titel van accountant en/of belastingconsulent willen behalen en bijgevolg lid van het IAB wensen te worden, moeten voldoen aan de voorwaarden van de Wet van 22 april 1999 (art. 19, 4° en 5°) en aan de voorwaarden van het KB van 8 april 2003.

Ze moeten:

  • deelnemen aan het toelatingsexamen rekening houdend met eventuele vrijstellingen op basis van het diploma (art. 3, § 6 van het KB van 8 april 2003);
  • de verplichtingen bepaald in art. 36 tot 39 van het KB van 8 april 2003 naleven (het reglement van het IAB respecteren, 1000 uur permanente vorming per jaar volgen, aanwezig zijn op seminaries, deelnemen aan de tussentijdse proeven, stagedagboek bijhouden);
  • een scriptie einde stage indienen binnen de toegekende termijn en deelnemen aan het bekwaamheidsexamen.

Na advies van de Stagecommissie kan de Raad de stageduur verminderen (zie KB) voor personen die zijn ingeschreven op de ledenlijst van het BIBF, de stage hebben gelopen en geslaagd zijn voor het bekwaamheidsexamen (zie wet).

Om discriminatie met de stagiairs van het IAB te vermijden, heeft de Stagecommissie de procedure voor de BIBF-leden aangevuld met de volgende drie punten:

  • de stagiair moet bij de indiening van het verzoek tot stageduurvermindering minstens twee jaar lid zijn van het BIBF (zoals hiervoor gedefinieerd);
  • de stagiair mag geen tuchtsanctie hebben opgelopen bij het BIBF;
  • de stagiair moet voldoen aan de verplichte permanente beroepsopleiding van 120 uur over een periode van drie jaar.