Al lid van het IBR? 

Na verhoor van de kandidaat moet de Erkenningscommissie de Raad adviseren over de toekenning van de hoedanigheid van accountant.

De titel belastingconsulent is onverenigbaar met de titel en de hoedanigheid van bedrijfsrevisor.

Praktische informatie en benodigde formulieren kunt u verkrijgen op de stagedienst van het Instituut.

Ik ben stagiair bij het IBR

Op advies van de Stagecommissie kan de Raad besluiten de stageduur in te korten voor leden van het IBR. De stage kan worden ingekort met een jaar, indien de kandidaat slaagt voor de tussentijdse proef van het eerste en/of tweede stagejaar en, in voorkomend geval, de scriptie einde stage indient binnen de toegekende termijn.

 

Zie eveneens artikel 29, lid 3 van het KB van 8 april 2003.