Diensten van het Instituut 

 

 

Directie 

Algemeen directeur

        Eric Steghers

            e.steghers@iec-iab.be

             

Adjunct-directeur

        Fabienne Cleymans

            f.cleymans@iec-iab.be

            

          

Public affairs

        Alexis de Biolley

            a.debiolley@iec-iab.be

             

Directiesecretariaat

        Ivan Meganck

            i.meganck@iec-iab.be

             

 

Algemene diensten van het Instituut 

Onthaal en secretariaat van de Consultatieve commissie der beroepsverenigingen

        Julie Van Royen

            info@iec-iab.be

             

Boekhouding

        Dominique De Poorter

            d.depoorter@iec-iab.be

             

Informatica

        Eric Ancion 

            e.ancion@iec-iab.be

             

        Christoph Di Piazza

            c.dipiazza@iec-iab.be

 

Servicedesk 

       

De servicedesk heeft als taak u te helpen bij het gebruik van de digitale IAB-tools. Op die manier hopen we dat u de applicaties gemakkelijk kunt integreren in uw kantoor, wat de dagelijkse uitoefening van het beroep danig zal vergemakkelijken.

Daarnaast centraliseert de servicedesk alle klachten van leden over de applicaties van de FOD Financiën, zoals Biztax, Tax-on-Web, Intervat en noem maar op.

        

        CONTACT

            Yaïsa Rappé    

            servicedesk@iec-iab.be

 

Stagedienst 

 

Algemeen e-mailadres: stage@iec-iab.be

Voor specifieke dossiers kunt u terecht bij de betrokken persoon:

 

Dienstverantwoordelijke

        Chantal Vandendriessche

            c.vandendriessche@iec-iab.be

             

Medewerkers

        Kristien Michiels

            k.michiels@iec-iab.be

             

        Tetyana Pasynok 

            t.pasynok@iec-iab.be

            

        Chloé Van Binst

            c.vanbinst@iec-iab.be             

  

Juridische dienst 

 

Algemeen e-mailadres: JUR@iec-iab.be 

Voor specifieke dossiers kunt u terecht bij de betrokken persoon:

 

Dienstverantwoordelijke

       Charles Bayart

            c.bayart@iec-iab.be

 

Tuchtonderzoeken / Vennootschapsdossiers / Arbitrage / Dossiers bescherming titel en monopolie / Bestuursmandaten handelsvennootschappen / Eerstelijnsadvies deontologie

 

Nederlandstalig                                         

       Willem De Meyer

            w.demeyer@iec-iab.be

       

       Isabelle Guffens

            i.guffens@iec-iab.be

 

Franstalig                                         

        Charles Bayart

            c.bayart@iec-iab.be

            

        Eric Basso

            e.basso@iec-iab.be

             

Ledenadministratie - Natuurlijke personen

        Mursel Cenber 

            m.cenber@iec-iab.be

             

Griffie Tuchtcommissies 

Nederlandstalige en Franstalige kamers van de Tuchtcommissie en de Commissie van beroep

        Barbara de Neve

            b.deneve@iec-iab.be

 

 

Studiedienst 

Dienstverantwoordelijke

        Eric Steghers 

            e.steghers@iec-iab.be

                  

Boekhoudkundige technieken en recht / Methodologie van monopolie-opdrachten / wettelijke controlenormen / praktijk van het vennootschapsrecht / analyse en evaluatie van ondernemingen / fiscaliteit / algemene aspecten van het beroep / antiwitwaswetgeving

 

Nederlandstalig 

        Tom Kloeck

            t.kloeck@iec-iab.be

             

Franstalig             

        Axelle Dekeyser

            a.dekeyser@iec-iab.be     

      

Cel Documentatie en opleidingen

 

Algemeen e-mailadres: education@iec-iab.be

Voor specifieke dossiers kunt u terecht bij de betrokken persoon:

 

        Leen Boonen

            l.boonen@iec-iab.be

 

             

Dienst kwaliteit

 

Algemeen e-mailadres: quality@iec-iab.be 

Voor specifieke dossiers kunt u terecht bij de betrokken persoon:

 

Dienstverantwoordelijke

        Fabienne Cleymans

            f.cleymans@iec-iab.be

             

Begeleiding en toezicht

        Dominique Willems

            d.willems@iec-iab.be

             

Permanente vorming

 

Algemeen e-mailadres: pvfc@iec-iab.be.

Voor specifieke dossiers kunt u terecht bij de betrokken persoon:        

 

        Dominique Willems

            d.willems@iec-iab.be

             

Kwaliteitstoetsing

        Valérie Clesse

            v.clesse@iec-iab.be

             

        Virginie Clesse

            virginie.clesse@iec-iab.be

             

        Evelien Dierickx

            e.dierickx@iec-iab.be         

 

 

        Laura Padrone

            l.padrone@iec-iab.be

             

        Wissem Slama

            w.slama@iec-iab.be

             

        Maï Terryn

            m.terryn@iec-iab.be
 

Dienst communicatie en publicaties 

 

BeExcellent.be / Jongerenadviesraad / Publicaties / Organisatie evenementen / Vertalingen

         Mimount Ben Jaddi

            m.benjaddi@iec-iab.be

 

         Alexis de Biolley

            a.debiolley@iec-iab.be            

         

         Stéphane De Bremaeker

            s.debremaeker@iec-iab.be

       

         Ivan Meganck

               i.meganck@iec-iab.be