Diensten van het Instituut 

 
Directie 

Algemeen directeur

        Eric STEGHERS

 

Adjunct-directeur

        Fabienne CLEYMANS

 

Directieadviseur

        Roger LASSAUX

 

Public affairs

        Alexis de BIOLLEY

 

Directiesecretariaat

          Ivan MEGANCK

 

Algemene diensten van het Instituut 

Onthaal en secretariaat van de Consultatieve commissie der beroepsverenigingen

        Julie VAN ROYEN

 

Boekhouding

        Dominique DE POORTER

 

Informatica

          Eric ANCION 

        Christoph DI PIAZZA

 

Servicedesk 

        Christophe HANON

 

Stagedienst 

Dienstverantwoordelijke: Chantal VANDENDRIESSCHE

        Anne FISCHER

        Kristien MICHIELS

        Tetyana PASYNOK 

        Marie-Claire ROTTE

  

Juridische dienst 

Dienstverantwoordelijke: Charles BAYART

 

Tuchtonderzoeken / Vennootschapsdossiers / Arbitrage / Dossiers bescherming titel en monopolie / Bestuursmandaten handelsvennootschappen / Eerstelijnsadvies deontologie

 

Nederlandstalig                                         

       Eva STROOBANTS

 

Franstalig                                         

        Charles BAYART

        Eric BASSO

 

 Ledenadministratie - Natuurlijke personen

        Mursel CENBER 

  

Griffie Tuchtcommissies 

Nederlandstalige Tuchtcommissie en Commissie van beroep

        Barbara de NEVE

 

Franstalige Tuchtcommissie en Commissie van beroep

        Barbara de NEVE

 

Studiedienst 

Dienstverantwoordelijke:  Eric STEGHERS 

      

Boekhoudkundige technieken en recht / Methodologie van monopolie-opdrachten / wettelijke controlenormen / praktijk van het vennootschapsrecht / analyse en evaluatie van ondernemingen / fiscaliteit / algemene aspecten van het beroep / antiwitwaswetgeving

 

Nederlandstalig 

        Tom KLOECK

        Daniël MAES

 

Franstalig

        Roger LASSAUX   

        Axelle DEKEYSER        

      

Cel Documentatie en opleidingen

        Leen BOONEN

        Kim LEFEBVRE

 

 

Dienst kwaliteit

Dienstverantwoordelijke: Fabienne CLEYMANS

Commissie van begeleiding en toezicht

        Dominique WILLEMS

Commissie permanente vorming

        Dominique WILLEMS

Commissie kwaliteitstoetsing

        Valérie CLESSE

        Tom HOUMAN

        Wissem SLAMA

        Maï TERRYN        
 

Dienst communicatie en publicaties 

 

 

BeExcellent.be / Jongerenadviesraad / Publicaties / Organisatie evenementen / Vertalingen

           Mimount BEN JADDI

         Stéphane DE BREMAEKER

         Nicole HORMANS