Privacyverklaring 

Privacyverklaring website Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten

Het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten hanteert de volgende uitgangspunten met betrekking tot de privacy van bezoekers van haar website:

  • Op de webserver worden logbestanden bijgehouden. Op basis van deze logbestanden vindt regelmatig een analyse plaats van de aard en omvang van het bezoek aan de IAB-site: hoeveel bezoekers heeft de site per maand, wanneer vindt het bezoek plaats, welke pagina's worden het meest bezocht, vanuit welke landen, en met welke browser.
  • De informatie in de logbestanden wordt niet gebruikt om het surfgedrag van individuele bezoekers te analyseren.
  • De informatie in de logbestanden wordt niet gebruikt voor welk commercieel doel dan ook en wordt niet verstrekt aan derden.
  • Op de site staan verschillende formulieren waar bezoekers informatie moeten geven als naam, adres, e-mail en/of andere gegevens. Deze gegevens worden alleen gebruikt om het verzoek van de bezoeker af te kunnen handelen en met deze in contact te komen. Deze informatie wordt alleen voor dit doel gebruikt, wordt niet permanent opgeslagen en niet verstrekt aan derden. 

    De gegevens zijn toegankelijk voor inzage, overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer, gewijzigd bij de wet van 11 december 1998 tot omzetting van de richtlijn van 24/10/1995. De gegevens kunnen worden ingekeken en verbeterd, hoewel ze slechts tijdelijk worden opgeslagen ter uitvoering van het verzoek van de bezoeker, door een simpel verzoek te richten per brief aan het IAB. De brief dient vergezeld te zijn van een kopie van de identiteitskaart van de persoon die inzage in zijn/haar gegevens wenst te bekomen.
  • Op de delen van de IAB-site die alleen toegankelijk zijn voor leden wordt gebruik gemaakt van cookies. Deze worden alleen gebruikt om de toegang te controleren en additionele functies beschikbaar te stellen voor de bezoeker. Er wordt geen informatie verzameld over de bezoeker.
  • Medewerkers van het IAB die de site beheren of reageren op verzoeken die het IAB via de site bereiken zijn op de hoogte van het bovenvermeld beveiligingsbeleid en zullen geen persoonlijke informatie over deze gegevens aan derden verstrekken.

Definities:

Logbestand:

Een logbestand is een bestand op de webserver waarin wordt bijgehouden welke bezoeker, op welk tijdstip welke pagina's heeft bezocht. In dit bestand is tevens informatie opgenomen over waar de bezoeker vandaag komt en welke webbrowser wordt gebruikt.

cookie:

Een cookie is een klein tekstbestand dat websites kunnen plaatsen op de harde schijf van de computer van een bezoeker. Hierin kan informatie worden opgenomen over de bezoeker (identificatienummer) die kan worden gebruikt om na te gaan welke pagina's een bepaalde bezoeker heeft bezocht. Een cookie kan geen informatie van de harde schijf van de bezoeker halen, of schade aanrichten aan de computer van de bezoeker.

 

Pdf: Privacyverklaring