Commissie kwaliteitstoetsing 

De Commissie kwaliteitstoetsing is belast met de organisatie van de kwaliteitstoetsing binnen het Instituut volgens de gelijknamige norm.

De commissie werkt voorstellen van procedures en instructies uit en legt ze ter goedkeuring voor aan de Raad. Daarnaast kan de commissie de nodige werkinstrumenten opstellen teneinde haar werkzaamheden op optimale wijze uit te voeren.

De Commissie kwaliteitstoetsing dient een jaarlijks toetsingsprogramma op te stellen dat zij ter goedkeuring voorlegt aan de Raad. Op basis van de uitgevoerde toetsingen en de verslagen van de toetsers stelt de commissie telkens een eindoordeel op.

De Commissie kwaliteitstoetsing is ten slotte ook verantwoordelijk voor de opleiding van de aangestelde toetsers en de opvolging van hun werkzaamheden.

Samenstelling

Voorzitter

Hein Vandelanotte 

Ondervoorzitter

Jean-Luc Kilesse 

Nederlandstalige leden

Steven Van Laer
Erwin Boumans
Jan Lammens
Jos Leroy
Geert Dilles
Denise Bauwens
Alain Van Ryckeghem

Franstalige leden

Christine Cloquet
Jacques Drèze
Eric Nicolet
Nathalie Procureur
Yun-Hee Mottint
Yves Souris
Luc Faij