Arbitragecommissie 

Ereloongeschillen

De Tuchtcommissie van het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten is niet altijd bevoegd in geschillen tussen de accountant en/of de belastingconsulent en zijn cliënt omtrent diens ereloon en kosten.

Teneinde een alternatief te bieden voor de klassieke gerechtelijke procedure, werd in de schoot van het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten een arbitragecommissie met een Nederlandstalige kamer en een Franstalige kamer opgericht, die uitspraak doet over ereloongeschillen tussen accountants en/of belastingconsulenten. De commissie biedt de mogelijkheid om conflicten op te lossen, vaak via een minnelijke schikking. Een ander voordeel bestaat eruit dat adviezen worden geformuleerd die rechtstreeks betrekking hebben op het beroep.

Een arbitrageprocedure biedt, in vergelijking met de klassieke gerechtelijke procedure,  een aantal voordelen:

  • Zij leidt tot een snellere rechtsbedeling, is deskundig en kosteloos.
  • De snelheid van arbitrage wordt in de hand gewerkt, niet alleen door het feit dat de procedure weinig formalistisch is, maar ook door het feit dat er geen beroep tegen arbitrale beslissingen mogelijk is bij de gewone rechter. Tegen de scheidsrechterlijke uitspraken kan evenmin cassatieberoep worden ingesteld.
  • De aanwezigheid van een accountant of belastingconsulent in de arbitragecommissie staat garant voor de deskundigheid van de arbitrage.
  • Tenslotte is de procedure voor de arbitragecommissies bij het Instituut kosteloos.

Voorwaarden

  • Opdat een geschil zou kunnen worden voorgelegd aan de bevoegde arbitragecommissie bij het Instituut van de Accountants en de Belastingconsuleten, dient het betwiste ereloon minimum 496 EUR (exclusief btw) te bedragen.
  • Een geschil kan bovendien enkel aan de bevoegde arbitragecommissie worden voorgelegd, indien beide partijen hun goedkeuring geven met betrekking tot de voorlegging van het geschil aan de Arbitragecommissie.
  • Indien beide partijen gebruik wensen te maken van deze mogelijkheid, wordt het geschil voorgelegd en beslecht door de bevoegde arbitragecommissie.

Samenstelling

De arbitragecommissies bestaan uit drie scheidsrechters, met name:

  • een magistraat die de arbitragecommissie voorzit;
  • een magistraat of een advocaat;
  • een accountant of een belastingconsulent.

De samenstelling is een garantie voor de onafhankelijkheid van de arbitragecommissies.

Nederlandstalige Arbitragecommissie

DE DECKER Luc, Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel te Mechelen
CLOET Stefaan, advocaat aan de balie van Brussel
HELLIN Jacques, accountant en belastingconsulent

Franstalige Arbitragecommissie

PÂRIS Marc-Olivier, Ere-magistraat
THÜNGEN Renaud, advocaat aan de balie van Brussel
SEGHERS Sandrine, accountant en belastingconsulent