Afdeling begeleiding en toezicht 

De afdeling Begeleiding en toezicht is verantwoordelijk voor de deontologie en de tucht van de IAB-leden. Ze organiseert bovendien de controle en de kwalitatieve werking van de kantoren.

Doelstellingen

  • De controle eerder een preventief dan repressief karakter geven.
  • Voorzien van technische bijstand in geval van overlijden of ernstige ziekte van een lid.
  • Uitvoeren van een confraternele (kwaliteits)controle.

 

Betrokken commissies