Commissie van beroep 

Tegen de beslissingen van de Tuchtcommissie (accountants en belastingconsulenten) en van de Stagecommissie (stagiairs) wordt beroep ingesteld bij de Commissie van beroep. Deze commissie neemt tevens kennis van verzoeken tot eerherstel inzake veroordelingen tot tuchtstraffen die niet vatbaar zijn voor uitwissing (schorsing en schrapping).

De Commissie van beroep bestaat uit twee kamers (Nederlandstalige en Franstalige). Elk van beide kamers is samengesteld uit:

  • een voorzitter die raadsheer is bij een hof van beroep;
  • een rechter bij een rechtbank van koophandel;
  • een rechter bij een arbeidsrechtbank;
  • twee leden met dezelfde hoedanigheid als het betrokken lidmaatschap aangeduid door de algemene vergadering.

De leden en plaatsvervangende leden worden voor een hernieuwbare periode van zes jaar benoemd.

Samenstelling

 

Nederlandstalige kamers

Voorzitter

BLONDEEL Paul, kamervoorzitter bij het hof van beroep te Brussel

Plaatsvervangend voorzitter

VANDEPUTTE Dries, raadsheer bij het hof van beroep te Gent 

Effectieve magistraten

DE DECKER Luc, voorzitter van de rechtbank van koophandel te Antwerpen
d'ERBÉE Elisabeth, rechter bij de arbeidsrechtbank te Antwerpen

Plaatsvervangende magistraten

VAN HOUTTE Thomas, rechter bij de rechtbank van koophandel te Antwerpen
DELPORTE Lionel, ondervoorzitter van de arbeidsrechtbanken te Kortrijk, Ieper en Veurne

Effectieve IAB-leden

DE COEN Guy, accountant en belastingconsulent

SMET-VAN MEERBEECK Maria-Theresia, accountant en belastingconsulent

Plaatsvervangende IAB-leden

DE BLAY Jos, accountant en belastingconsulent

PAIROUX Willy, accountant en belastingconsulent

Vertegenwoordiger IAB-Raad: Denise Bauwens

 

Franstalige kamers 

Voorzitter

Cécile Lefebve, emeritus eerste voorzitter van het hof van beroep te Bergen

Plaatsvervangend voorzitter

Laurence Massart, raadsheer bij het hof van beroep te Brussel

Effectieve magistraten 

Jean Gaudy, erevoorzitter van de arbeidsrechtbanken te Aarlen, te Marche-en-Famenne en te Neufchâteau

Marc-Olivier Pâris, erevoorzitter van de rechtbank van koophandel te Dinant en Marche-en-Famenne

Plaatsvervangende magistraten

Alain Squilbeck, emeritus ondervoorzitter van de Franstalige arbeidsrechtbank te Brussel

Effectieve IAB-leden

ALLEMAND Christian, accountant en belastingconsulent
MORIAU Colette, accountant en belastingconsulent

Plaatsvervangende IAB-leden

LOISELET Jean-Claude, accountant

Vertegenwoordiger IAB-Raad: Vincent Delvaux