Commissie voor Boekhoudkundige Normen 

De Commissie voor Boekhoudkundige Normen is een regulerende overheid die advies geeft over hoe de boekhoudkundige wet moet worden geïnterpreteerd.

Deze commissie heeft geen beslissingsrecht, maar haar adviezen worden wel algemeen aanvaard.

Vertegenwoordiger IAB

Lodewijk Goubert

IAB-Commissie

Sandrine Bastogne
Pierre-François Coppens
Vincent Delvaux
Lodewijk Goubert
Daniël Maes
Peter Verschelden