Interinstitutencomité 

Het Interinstitutencomité werd opgericht bij wet van 22 april 1999 en heeft als doel gemeenschappelijke beleidslijnen uit te werken voor thema's die de economische beroepen in hun geheel aanbelangen.

Samenstelling

Het comité is samengesteld uit de voorzitters en ondervoorzitters van het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten, het Instituut der Bedrijfsrevisoren en het Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten. Het is een overlegorgaan tussen de Instituten en is met name bevoegd om over alle aangelegenheden betreffende de verschillende Instituten te beraadslagen.

Het advies van het comité is vereist over elk ontwerp van wet of van koninklijk besluit dat raakt aan de specifieke opdrachten van de accountants, belastingconsulenten, bedrijfsrevisoren en erkende boekhouders(-fiscalisten).

IAB-leden

Benoît Vanderstichelen

Bart Van Coile

IBR-leden

Thierry Dupont

Tom Meuleman 

BIBF-leden

Mirjam Vermaut

Frédéric Delrue